Вътрешен двор – Бургас ЦГЧ (градска градина)

Вътрешен двор – Бургас ЦГЧ (градска градина)

Проект по задание: Озеленяване на подготвени площи без затревяване с епизодична градинска поддръжка.
Разновидни: Фасадно сезонно зацветяване и саксийно озеленяване на покривна тераса (един сезон)

Период: лято 2009-16год. / Площ: маломерна 15м2
Обхват: Озеленяване без затревяване и поливна система

Зелените площи са изградени върху реновирани от собственика правоъгълни полета. Свободните от растения петна не са затревени по искане на собственика. Озеленяването е съобразено със запазване на няколко растения в зелените площи.
Симетрично на входа са разположени тисове в дървени кашпи, кипариси и туи в градинките, вертикално подчертавайки архитектурата на сградата и подхода.

След пълното изграждане на озеленяването са проведени няколко гаранционни посещения за есенно-пролетния период. Гаранцията за прихващане и приспособяване на новозасадените декоративни растения – 6 мес.

Редакция - Ян.2014г.: Допълнени са снимки в галерията на обекта при посещение за градинско обслужване – лятото на 2013г.

Снимките са направени преди извършване на резитбите, за да се покаже постигнатия пищен зелен ефект от озеленяването.

Бележка 1: При отрязване на висок орех един кипарис е повреден и премахнат в наше отсъствие!

Равносметка: Клиентът ни е удовлетворен от изграденото озеленяване. Не съжалява, че е отложил затревяване на малките открити петна в градинките и свързаното с това изграждане на поливна система за следващия сезон - 2010г. За това е повлияло
северното им изложение, респ. почти изцяло засенчване от сградата. Почвопокривните изцяло покриват в зелен килим земята.
„Градината, като всяка жива система, винаги има нужда от грижи, когато те са минимални е най-добре за собствениците”.

Статистика на следпосадъчните грижи: За четири годишния период от създаването на зелените кътчета едва 2 - 3 пъти сме извършвали основна градинска поддръжка. Тя се е състояла в - събиране, изнасяне на растителния отпад; резитби за разреждане (на прераснали и вплетени растения) и същевременно за оформяне на зеления обем; единични ръчни поливки;
пръскане с препарати за растителна защита;

През 2015 и 2016г. са извършвани редовни обгрижвания по икономичен годишен план.
Бележка 2: Нужно е преосмисляне позицията на загубилия спиралната си форма кипарис.

Изпълнител и Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД

Галерия

Comments are closed.