За нас

архЛАНД Развитие - archLAND Development

"ARCHLAND Development" непрекъснато диверсифицира портфолиото си от 2000г. насам, разширявайки възможностите си за поръчки у нас и в чужбина

ArchLAND Development – сдружение от отделни стратегически колективи в областта на благоустройството, ръчно-механизирани услуги под наем и технологични решения на преустройства, реновиране на недвижимост, разрушаване, земно - довършителни СМР в озеленяването, дизайн на дворове, на басейни, различни подобрения, удобства в ниското и парковото строителство, имотна поддръжка, сондажи и оборудване на ПХУ за напояване, контрол на инженерингови дейности. Целта ни е създаване на високо качествени ландшафтни услуги с добавена инвестиционно-интелектуална и иновативна стойност. Доказателство са над 10 години комплексна конкурентност на пазара във всички направления. Обслужваме дългогодишни клиенти и краткосрочни обекти от всеобщ порядък. Това налага постоянна екипна подготовка, търсене на алтернативи и финансови решения заедно с изпитани партньори и вас самите.

С опит у нас и в чужбина сме проектирали, изградили, обслужили над 200 Обекта. Успешни екипни реализации и участия в инженеринг имаме по редица Обществени поръчки в 5 Общини - Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско.

Виртуална Обиколка

image_2

Последни проекти

Мисия & Ценности

п

Пейзажната ни композиция, винаги да отличава.

у

Удовлетвореността е наш приоритет и удоволствие, както в комплексен план, така и в кадрови.

т

Триъгълникът: цена, срок, качество е нашето мерило.

3

Заедно с Вас раждаме идеите си и живеем с тях, докато узреят за пълната си реализация.


Екип