Проекти

Ландшафтно проектиране и дизайн на паркови планировки

Инженеринг проекти, озеленяване и паркова архитектура. Довършително строителство. Ландшафт практичен дизайн, инвестиционно-иновативни решения.

Идеен ландшафтен проект на престижен к-с Артур, Несебър, к.к. Св.Влас, 2008г.                                                                                       Проектант: ланд.арх. Любомир Петров

 

 

 

Всяко селищно пространство е устроено с всички свои компоненти на средата в услуга на живота. Какво проектираме ние? Изключваме сгради, интериор и пътища, но се съобразяваме с тях естествено. Това са нашите обекти за проектиране, които касаят обитаване на открито, вкл. покривните градини.

Ландшафтна визуализация с покривни градини на престижен к-с Артур, Несебър, к.к.Св.Влас от 2008г.  Проектант: ланд.арх. Димитър Гонгалов

Всички заедно отразяват ландшафтът в който живеем. Неговите елементи - пешеходни комуникации (алеи, площади), инфраструктура различни публично-частни удобства и зелени площи (паркове, квартални или централни скверни градини или дворове) са част от кадастр. карта на дадено населено място. За същите елементи важат редица нормативи. Тяхното планиране и изграждане зависи от редица сложни взаимосвързани фактори на "среда - човек". За това започвайки от гео проучвания, архитектурни площоразпределения, функцион. зониране, иновативни концепции в инвестиционното проектиране, екологични изисквания на СЗО, ние изграждаме уникален продукт за градски дизайн или услуги. Те трябва да отговарят на динамичния живот, стандарти, възприятия за природата и др.

Архитектурният колектив "АрхЛАНД Развитие" дава възможности за изява на различни свои и наети екипи. Редовни проекти са отделни малки задания за допълване на архитектурно-строителни обекти. Отзоваваме се на дребни възлагания за презатревяване на терени, монтаж на поливни системи, доставки на растения, вкл. на торове и препарати. Инженеринг в Озеленяването земни  изкопно-насипни, довършителни СМР, агро-технически работи,декоративни засаждания-оздравяване-укрепвания-премествания-подмени-премахвания. Съставяме схеми за управление на води и отпадъци, за зелено строителство и монтаж на паркови елементи. Редовни и нови клиенти разчитат на нас за Абонаментна Поддръжка на зелени площи с растителна защита и обслужване на помпено-поливни системи. Ежегодно в цялата страна съдействаме в крупни ст.бет.демонтажи, събаряне на опасни дървета. Търсим нови обекти за рекултивации, градински-сстп. услуги и др. разновидни имотни екстри и удобства по авторски архитектурни и дизайн проекти.

© АрхЛАНД Развитие, 2017 г. ®

 • Покривни Градини

  Покривни Градини

  Покривните жилищни тераси трудно се възприемат от бъдещите купувачи/ съсобственици, като общо за

  Виж повече

 • ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

  ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно об

  Ландшафт Арх. & Дизайн на 5 Еднофамилни Къщи в общ двор...

  Виж повече

 • Проект & 3D Дизайн на луксозна ограда

  Проект & 3D Дизайн на луксозна огра

  Част от цялостен инвестиционен проект - ТОП Обекти. Проект и 3D дизайн.

  Виж повече

 • Озеленяване на мини градини

  Озеленяване на мини градини

  Озеленяване на подготвени площи без затревяване с епизодична градинска...

  Виж повече

 • Изграждане на ограда (вечнозелена) – в.з.Буджака, гр. Созопол

  Изграждане на ограда (вечнозелена) – в.з

  Периферно Озеленяване на частен имот с подготовка на терена и епизодично...

  Виж повече

 • Семеен Хотел в к.к. Сл.бряг, Несебър

  Семеен Хотел в к.к. Сл.бряг, Несебър

  Двуфазен Инвестиционен 2D проект /ръчно + AutoCAD/ на дворно пространство частична...

  Виж повече

 • Кът за отдих (по екзекутив)

  Кът за отдих (по екзекутив)

  Дизайн на барбекю. Дендрологичен проект със схема за АПС.

  Виж повече

 • Двуфамилна вила с тенис корт

  Двуфамилна вила с тенис корт

  Дендрологичен проект за икономична градина и озеленяване на корт

  Виж повече

 • Жилищен к-кс с хотелска част и ресторант

  Жилищен к-кс с хотелска част и ресторант

  Паркоустройствен проект с дизайн на покривна тераса.

  Виж повече

 • “Делта II” – жилищен комплекс

  “Делта II” – жилищен комплекс

  Комплексът от затворен тип „Делта II” е разположенo в местността Бостанлъка.

  Виж повече

 • Кондоско Бизнес Център – Бургас

  Кондоско Бизнес Център – Бургас

  Паркоустройствo на прилежащ терен към сграда с партерни офиси.

  Виж повече

 • Административно озеленяване на Световно известен разсадник

  Административно озеленяване на Световно

  Административно озеленяване JFS & Son Co. в Орегон, САЩ

  Виж повече