Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Проект по задание: Паркоустройствo на прилежащ терен към сграда с партерни офиси.

Бележки: Геопластиките на централните зелени острови не са изпълнени с предвидената в проекта обла куповидна форма. Озеленяването е силно редуцирано по състав на дълготрайната декоративна дървесно-храстова растителност.

Период: лято 2006год. / Площ: ~0,6 дка.
Обхват: Вертикална планировка и Озеленяване.
Организация: Бургос Комерс - В. Вълков ЕООД.

Галерия


 

Comments are closed.