Озеленяване по Проект – Престиж Сити II

Озеленяване по Проект – Престиж Сити II

Озеленяване по Проект с 3Д дизайн на тераса и авторско срочно изпълнение 

Обект: "Престиж Сити II " - Приморско (Жилищен комплекс с хотелска част и ресторант) 

Проект: Паркоустройствен проект с дизайн на покривна тераса.
Период: лято 2006год. / Площ: ~ 2 дка.

Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и поливна система.
Строител: Евробилд ООД.
Озеленяване: БургосКомерс - В.Вълков ЕООД.


Снимка 2


Снимка 3


Снимка 4


Снимка 5


Снимка 6


Снимка 7


Снимка 8


Снимка 9


Снимка 10


Снимка 11


Снимка 12

FB-Видеа & Публикации- 2018 http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1926938454227384%2Fvideos%2F1999386340315928%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

1 Response

  1. Admin
    Договаряне и изпълнение на озеленяване по проект от л.арх.Любомир Петров.