Озеленяване

ЛАНДШАФТЕН  КОНСОРЦИУМ

Арх Ланд Услуги

Архитектурен Ландшафт Център - лицензиран за градо-благоустройствени строежи и парково териториални устройства, © "БОЛЯРЪ” ЕООД - ЛАНДШАФТНА ИНДУСТРИЯ, 2008г. Бургас 8001, кв. ”Лазур”, ул.”В. Петлешков” №10, ет.5

 
инвестиционно-земеделски проекти ∗ 
строително-довършителни услуги  бизнес диверсификация  иновативни продукти-дейности  арт инсталации-експозиции

 

С Настоящата презентация в четири подменю-категории (Планиране - Изграждане - Надзор - Наем) ви приканваме за сътрудничество в извършване на редица различни услуги. В споменатите направления добиваме постоянен опит от 2000г. насам и в чужбина. Може да разчитате на екипната ни компетентност по Дизайн - градинско-паркови СМР - Консултиране - Абонамент. Нашата мисия е - вашето пълно удовлетворение при оптимална възвръщаемост на вложенията. Доказателство за професионализма ни е високата конкурентоспособност на предлаганите работи в ландшафтната архитектура и дизайн, благоустройствено строителство, експертност, услуги под наем;

 

  Архитектура     Строителство     Инженеринг       Под наем

Отговори на често задавани въпроси. Очакваме тук и други ваши запитвания.

Всички дейности извършваме след общо взаимно запознаване, съгласуване на задание, потвърждаване на поетите ангажименти.

Териториалният обхват на нашите активности се простира в Централна и Източна България - Стара Загора-В.Търново-Шумен-Несебър-Царево.

 

Q?

Косите ли трева?

A.

Да. Цената за косене на трева зависи от разположението на обекта. На кв.м. е 10.00 лв.