Точният подход в Озеленяването-въпрос на адекватни креативни решения

Точният подход в Озеленяването-въпрос на адекватни креативни решения

Озеленяване - Бургас ...и не само. Обхват: Бургас в R=50+ км

Точният подход в Озеленяването към точния ценител на екстериора. Не въпрос на опит, а на желание. Защото животът ни се определя не само от интериора, но и от екстериора, съседа, биосферата.

Нека нашето запознанство започне с няколко прости въпроса

  1. От какво имате нужда за вашето свободно време у дома и градината? Имате тераса до 30-50 м2, която желаете да организирате икономично, да е удобна за всекидневен отдих и красиво оформена с растения. Ако имате малък двор до 300 м2, повечето от нас искат да поместят поне 3 (три) зони (склад-гараж и/или паркинг, градина с малка резервна площ, веранда-пикник-беседка).
  2. Какво е нужно за начало на вашия нов проект? Ситуация на вашия двор с кратко или подробно задание за планиране и дизайн. Ако нямате налична актуална подложка за проектиране или геодезическа снимка на имота си, ние изработваме такава. Оградите на повечето имоти у нас не съвпадат с регулационните линии, т.е. оградени са с известна неточност, която винаги компрометира проекта. Много често, макар да са запознати с това обстоятелство - клиентите предпочитат при огледа на място, единствено да се измерят заградената площ и отстояния от сгради и съоръжения, взети за опорни точки.

Планово задание

Често в практиката проекта се изработва без задание, когато цели дадено изпълнение на озеленяване, реновиране на настилки, тревна площ - съответно изработване на техните оферти или за конкретизиране на детайли и т.н.  Да приемем, че започваме проекта и успешно го защитаваме пред възложителя. Той е доволен, понеже всичко от заданието е изпълнено и сме се вместили съгласувано в бюджета успешно. Ето и самото решение преди да покажем др. примери от опита си.

Проект Частен двор За директна яснота по надолу идейният проект или схема е оформен с легенда. Признаваме, че извън обхвата му е опита да представим рисунък на пътеката.

Проект с легенда

Следва Пример на възложен проект за окомплектоване на инвестиционен проект. Подложката е идеална за работа, понеже е Вертикална планировка на УПИ. Проектантската работа значително се улеснява, но въпреки това провеждаме оглед за изясняване на картината, а проекта да вместим смислено и хармонично в нея.

вертикална планировка Това което се изисква по съответните наредби - първоначално го запълваме в цвят зелен и го представяме за съгласуване преди да го изчертаем. Трябва да знаем дори с досада към клиента много подробности за имота - състояние на лице, не отразена от геодезиста съществуваща едро размерна трайна растителност, подземни гаражи, вид на оградата, наличие на нива в двора, респ. подпорни стени, близка съседна околност, търпимост на исторически проблеми и пр. Предложение-зелени площиСъгласуваме и коригираме или допълваме решението за озеленяване, което винаги се придружава с алейна мрежа. Помнете: Малкият обект не трябва да се подценява. Той крие много тайни и възможности за изяви в областта на ландшафтния (земен) дизайн и архитектура, изкуства, майсторства на настилки/ мазилки, декорации, обзавеждане и безброй елементи за удобства, уют и удоволствия. Така Вие с проекта печелите х 2-3 до 5-10 пъти стойността му. Ето защо маломерният проект всъщност според търсенията си заедно с желанието за озеленяване или освежаване се превръща в голям по значимост обект.  Съгласуване за изчертаване

... следва продължение - Скоро !!!

 

 

Comments are closed.