Ландшафтни Услуги

Предлагаме всеобхватни строително-довършителни услуги

за обекти с площи от 50 кв.м. до 50 дка 

в озеленяването и градинарство

без интериор и експозиции под наем

 

Отговори на често задавани въпроси. Очакваме тук и други ваши запитвания.

Всички долу дейности извършваме след общо взаимно запознаване и потвърждаване сериозността на поетите ангажименти.

 

Q?

Косите ли трева?

A.

Да. Цената за косене на трева зависи от разположението на обекта. На кв.м. е 10.00 лв.