Category Archives: Градски и институционни територии

Схеми по Ландшафтна Архитектура

Ландшафт - План-схема за ПУП-ПРЗ  ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЛАНДШАФТНИ  РАЗРАБОТКИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАНДШАФТНИ  ПЛАН-СХЕМИ  КЪМ ПУП - ПРЗ  С РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ   Представяме примерен проект (План - Схема) за  ОБЕКТ: ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ 21 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I - 20, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА „ГРОБИЩЕН ПАРК”, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС;  ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ФАЗА:…
Виж повече

Градски Резитби опасни дървета

Градски Резитби на опасни едро размерни дървета - кастри тежки клони - смила на място - извозва на депа   СПЕЦИАЛИЗИРАНИ санитарно - фитогенни резитби с професионален подход и техника с общо мелиоративно, превентивно и естетическо предназначение, по алпийски и комбиниран с автовишка способ. Целогодишни резитби - единични дървета и насаждения /пътища, къщи, промишлени дворове, училища и…
Виж повече

Административно озеленяване JFS & Son Co. в Орегон, САЩ

Мемориално (тематично) § Административно озеленяване на свободни площи към производствени отдели на световно известен разсадник JFS & Son Co. в Орегон, САЩ. Проект 1: Паркоустройствен проект с дизайн на пикник местенце при разширяване на паркинг площадка. Проект 2: Схема за аранжиране на остатъчни растения и ръчна перспективна гледка (лого дизайн от птичи поглед) Период: 2002-2003год.…
Виж повече

Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Проект по задание: Паркоустройствo на прилежащ терен към сграда с партерни офиси. Бележки: Геопластиките на централните зелени острови не са изпълнени с предвидената в проекта обла куповидна форма. Озеленяването е силно редуцирано по състав на дълготрайната декоративна дървесно-храстова растителност. Период: лято 2006год. / Площ: ~0,6 дка. Обхват: Вертикална планировка и Озеленяване. Организация: Бургос Комерс -…
Виж повече