Category Archives: Частни дворове

Подготовката в зеленото строителство – фактор за ценови успех

... лошият опит ражда Ноу-хау* практики за победоносни обекти в зеленото строителство. Така убийствено трудоемките пера в Подготвителните РАБОТИ допринасят успеваемостта на офертите в озеленяването. В Ландшафтно строителство - земните работи са основно ценово перо. Който владее свързаните с тях механизация, градинска техника, човешки ресурси прогресира. В противен случай импровизираме с услуги под наем или…
Виж повече

Специални работи в Озеленяването

Специални работи в Озеленяването Задание на проекта: Прикриване на долната сграда чрез зелена завеса Внимание: Гледката от терасата към морето е запазена ! ! ! Специално Озеленяване - що е то? Работата с живата природа е "достояние" на хуманитарни доктори, ветеринари, зоо-специалисти, земеделски производители, ланд. архитекти и озеленители / градинари. Едро размерното озеленяване в случая касае…
Виж повече

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.   Изпълнител в Проектиране и Озеленяване до 300 км от Бургас.  Въпрос на готовност за реакция в конкурентна цена, в срочно, надеждно изпълнение с креативни решения. [caption id="attachment_1111" align="aligncenter" width="687"] Проект на градина - Обект в м.Райски залив, Созопол[/caption] Нека нашето запознанство…
Виж повече

Изграждане плочопътека на тревна фуга

Строителни работи в градината Градинска пътека или Стъпки от каменни плочи на зелена фуга [caption id="attachment_859" align="aligncenter" width="604"] Строителство на плочопътеки[/caption] Виден резултат и доказателство за добре свършената работа е усмивката на клиента, която се разкрива с привършването й. Винаги даваме професионална гаранция за изпълнение -мин. 3 месеца при наличие на АПС и при авторски…
Виж повече

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. - Изпълнение на Озеленяване - Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка Обект: Частен Двор разположен в км. Черноморец, м."Червенка", Общ.Созопол Проект: Дизайн на твърд и зелен пейзаж Период: лято 2006 год.  /  Площ: до 150 кв.м. Обхват: Озеленяване с подготовка на терена Организация: Бургос Комерс -В.Вълков ЕООД "Всяка стъпка, всяко камъче са важни!... в 3 стъпки:…
Виж повече

Аериране на тревни площи

Специализираната дейност - аериране или по скоро годишната й повтаряемост зависи, както от моментното състояние на терена (здравина на чима, утъпканост или натоварване), така и от дренажните свойства на почвата. На всеки 5-7 (10) годишен период, - почвата е желателно да се почисти чрез дълбока оран от плевелни коренища, да се подобри физико-механичния й състав…
Виж повече

ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

Ландшафт Арх. § Дизайн на 5 Еднофамилни Къщи в общ двор с басейн. Проект по задание: Паркоустройствен проект в пълен обхват и ландшафтен дизайн (детайлен) на екстериор с парково - арх. елементи и съоръжения. Част 1: Геодезия с вертикална планировка (преработка). Част 2: ВиК и ЕЛ за АПС § парково осветление. Част 3: Благоустройство (твърд…
Виж повече

Проект & 3D Дизайн на луксозна ограда

Част от цялостен инвестиционен проект - ТОП Обекти Период: 2010 год. Разработката за архитектурно оформяне на ограда за представителен имот е предложена на клиента в общо 3 варианта. След първоначалното й отхвърляне от Гл.арх. на Общината са развити допълнителни варианти с пояснителни ръчни схеми и фотореалистични силуети от различни погледи. Оградата е разположена върху солидна…
Виж повече

Вътрешен двор – Бургас ЦГЧ (градска градина)

Проект по задание: Озеленяване на подготвени площи без затревяване с епизодична градинска поддръжка. Разновидни: Фасадно сезонно зацветяване и саксийно озеленяване на покривна тераса (един сезон) Период: лято 2009-16год. / Площ: маломерна 15м2 Обхват: Озеленяване без затревяване и поливна система Зелените площи са изградени върху реновирани от собственика правоъгълни полета. Свободните от растения петна не са…
Виж повече