Category Archives: Блог

Подготовката в зеленото строителство – фактор за ценови успех

... лошият опит ражда Ноу-хау* практики за победоносни обекти в зеленото строителство. Така убийствено трудоемките пера в Подготвителните РАБОТИ допринасят успеваемостта на офертите в озеленяването. В Ландшафтно строителство - земните работи са основно ценово перо. Който владее свързаните с тях механизация, градинска техника, човешки ресурси прогресира. В противен случай импровизираме с услуги под наем или…
Виж повече

Специални работи в Озеленяването

Специални работи в Озеленяването Задание на проекта: Прикриване на долната сграда чрез зелена завеса Внимание: Гледката от терасата към морето е запазена ! ! ! Специално Озеленяване - що е то? Работата с живата природа е "достояние" на хуманитарни доктори, ветеринари, зоо-специалисти, земеделски производители, ланд. архитекти и озеленители / градинари. Едро размерното озеленяване в случая касае…
Виж повече

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.   Изпълнител в Проектиране и Озеленяване до 300 км от Бургас.  Въпрос на готовност за реакция в конкурентна цена, в срочно, надеждно изпълнение с креативни решения. [caption id="attachment_1111" align="aligncenter" width="687"] Проект на градина - Обект в м.Райски залив, Созопол[/caption] Нека нашето запознанство…
Виж повече

Схеми по Ландшафтна Архитектура

Ландшафт - План-схема за ПУП-ПРЗ  ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЛАНДШАФТНИ  РАЗРАБОТКИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАНДШАФТНИ  ПЛАН-СХЕМИ  КЪМ ПУП - ПРЗ  С РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ   Представяме примерен проект (План - Схема) за  ОБЕКТ: ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ 21 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I - 20, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА „ГРОБИЩЕН ПАРК”, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС;  ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПБ)…
Виж повече

Изграждане плочопътека на тревна фуга

Строителни работи в градината Градинска пътека или Стъпки от каменни плочи на зелена фуга [caption id="attachment_859" align="aligncenter" width="604"] Строителство на плочопътеки[/caption] Виден резултат и доказателство за добре свършената работа е усмивката на клиента, която се разкрива с привършването й. Винаги даваме професионална гаранция за изпълнение -мин. 3 месеца при наличие на АПС и при авторски…
Виж повече

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. - Изпълнение на Озеленяване - Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка Обект: Частен Двор разположен в км. Черноморец, м."Червенка", Общ.Созопол Проект: Дизайн на твърд и зелен пейзаж Период: лято 2006 год.  /  Площ: до 150 кв.м. Обхват: Озеленяване с подготовка на терена Организация: Бургос Комерс -В.Вълков ЕООД "Всяка стъпка, всяко камъче са важни!... в 3 стъпки:…
Виж повече

Затревяване зелени площи

Благоустройство и Зелена (градска) система ЛандшафтПроекти за Озеленяване с тревни площи. Тревните площи - Повишена трудност от поддръжка ! /професионализъм за ценители на природата/ Инфраструктурни условия и Подготовка на терени за Озеленяване със затревяване на територии предвидени за зелени площи. Проектни разработки. Затревяването е специфична и деликатна дейност в Озеленяването. В парковата среда -тревната площ е тази,…
Виж повече

Градски Резитби-опасни-дървета

ГрадскиРезитби на опасни едро размерни дървета - кастри тежки клони - смила на място - извоз до депа Изкупуваме високи крайградски Дървета от общински гори, къмпинги, зелени пояси за екстремни услуги под наем с извозване Дървесна Хирургия - Дървесинно Оползотворяване - Възстановяване - Преизползване - Депониране - Търговия СПЕЦИАЛИЗИРАНИ оздравителни санитарно - фитогенни резитби с професионален…
Виж повече

Аериране на тревни площи

Специализираната дейност - аериране или по скоро годишната й повтаряемост зависи, както от моментното състояние на терена (здравина на чима, утъпканост или натоварване), така и от дренажните свойства на почвата. На всеки 5-7 (10) годишен период, - почвата е желателно да се почисти чрез дълбока оран от плевелни коренища, да се подобри физико-механичния й състав…
Виж повече

Мисията (НЕ)ВЪЗМОЖНА! ( 2 )

МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА в сферата на Ландшафтните Архитектурни и Озеленителни дейности! Поддръжка в Парковото Строителство - последни практики, препятствия, тенденции за развитие, цени в градинарството и услуги под наем, цени на абонаментни планове. Градинско-паркова Поддръжка /всички устройствени категории/ Корпоративни /търговски и вилни/ терени, Елитни комплекси /ваканционни, курорти/. Частни дворове с тераси /жилищни, апарт-хотели, ресторанти, резиденции, къщи/…
Виж повече