Category Archives: Блог

ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

Ландшафт Арх. § Дизайн на 5 Еднофамилни Къщи в общ двор с басейн. Проект по задание: Паркоустройствен проект в пълен обхват и ландшафтен дизайн (детайлен) на екстериор с парково - арх. елементи и съоръжения. Част 1: Геодезия с вертикална планировка (преработка). Част 2: ВиК и ЕЛ за АПС § парково осветление. Част 3: Благоустройство (твърд…
Виж повече

Проект & 3D Дизайн на луксозна ограда

Част от цялостен инвестиционен проект - ТОП Обекти Период: 2010 год. Разработката за архитектурно оформяне на ограда за представителен имот е предложена на клиента в общо 3 варианта. След първоначалното й отхвърляне от Гл.арх. на Общината са развити допълнителни варианти с пояснителни ръчни схеми и фотореалистични силуети от различни погледи. Оградата е разположена върху солидна…
Виж повече

Вътрешен двор – Бургас ЦГЧ (градска градина)

Проект по задание: Озеленяване на подготвени площи без затревяване с епизодична градинска поддръжка. Разновидни: Фасадно сезонно зацветяване и саксийно озеленяване на покривна тераса (един сезон) Период: лято 2009-16год. / Площ: маломерна 15м2 Обхват: Озеленяване без затревяване и поливна система Зелените площи са изградени върху реновирани от собственика правоъгълни полета. Свободните от растения петна не са…
Виж повече

Изграждане на вечнозелена ограда

Обхват: Периферно Озеленяване на частен имот с подготовка на терена и епизодично градинарство (на повикване) по поддръжка, до пълното плътно изграждане на зелената ограда - в.з. Буджака, гр. Созопол. Допълнителни работи: Подмяна на сухо дърво в двора и допълване на единични растения около него за оформяне на малка група Период: есен 2013 – есен 2015…
Виж повече

Проект за Ландшафт реновиране на хотел в Несебър

Ландшафтен Проект на частична дворна реконструкция (реновиране) - Семеен Хотел "Централ" с ресторант за:  Реновиране на басейн с нов детски сектор; Модерно решение за увеличаване на зелената площ и зона с шезлонги за курортния хотел; Запазване площната възможност за планирано пристрояване на ново хотелско тяло към сградата в к.к.Слънчев бряг; Двуфазен Инвестиционен 2D проект /ръчно +…
Виж повече

Доставка на Био Компост

Био Компост - Доставка - Продажби Високо Ефективно Облагородяване с Компост Заявете своите параметри за проучване с оферта или консултация. Разгледайте приложените документи за качествен анализ. При нужда съдействаме и с други услуги в озеленяване, градинарство, които може да съчетаем планирано. Бъдете здрави § Успешен бизнес! Аутсорсинг търговия на едро. Договаряне на супер цени за…
Виж повече

Кът за отдих (по екзекутив)

Проект по задание: Дизайн на барбекю. Подобект: Дендрологичен проект със схема за АПС. Период: лято 2015год. / Площ: 0,11дка. Обхват: Озеленяване с подготовка на терен, монтаж на поливна система, полагане на специален чим при стръмен терен, декориране на ската с мрежи срещу ерозия и на локална ПСОВ с геотекстил срещу плевели и фракция от объл…
Виж повече

Двуфамилна вила с тенис корт

Проект по задание: Дендрологичен проект за икономична градина. Разновидни: Временно затревяване на тенис корт (пет месеца). Период: лято 2015год. / Площ: 0,35дка. Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и монтаж на АПС. Проектант: л. арх. Л. Петров. Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД. Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД. Виж още [gallery size="medium" link="file" ids="274,275,276,277,278"]
Виж повече

Административно озеленяване JFS & Son Co. в Орегон, САЩ

Мемориално (тематично) § Административно озеленяване на свободни площи към производствени отдели на световно известен разсадник JFS & Son Co. в Орегон, САЩ. Проект 1: Паркоустройствен проект с дизайн на пикник местенце при разширяване на паркинг площадка. Проект 2: Схема за аранжиране на остатъчни растения и ръчна перспективна гледка (лого дизайн от птичи поглед) Период: 2002-2003год.…
Виж повече

Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Ландшафт Проект по щатно задание: Паркоустройствo и благоустройство на прилежащ терен към сграда с партерни офиси. Проектиране по част ПБ на съвременна Офис административна сграда. Освен с модерният архитектурен облик на окачена алуминиева фасада, сградата ще впечатлява бъдещите си бизнес ползватели и с добра функционална пригодност. Това са удобни външен и подземен паркинг, не по-малко…
Виж повече