Двуфамилна вила с тенис корт

Двуфамилна вила с тенис корт

Comments are closed.

Проект по задание: Дендрологичен проект за икономична градина.
Разновидни: Временно затревяване на тенис корт (пет месеца).

Период: лято 2015год. / Площ: 0,35 дка.
Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и монтаж на АПС.

Проектант: л. арх. Л. Петров.
Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД.
Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД.

Виж Повече...