Кът за отдих (по екзекутив)

Кът за отдих (по екзекутив)

Comments are closed.

Проект по задание: Дизайн на барбекю.
Подобект: Дендрологичен проект със схема за АПС.

Период: лято 2015год. / Площ: 0,11 дка.
Обхват: Озеленяване с подготовка на терен, монтаж на поливна система, полагане на специален чим при стръмен терен, декориране на ската с мрежи срещу ерозия и на локална ПСОВ с геотекстил срещу плевели и фракция от объл речен камък, вкл. около огнището.

Проектант: л. арх. Л. Петров.
Строител: Билдинг 2003 ООД.
Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД.
Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД.

Виж Повече...