Пикник Озеленяване, отдел в JFS & Son Co., САЩ

Пикник Озеленяване, отдел в JFS & Son Co., САЩ

No Comments Yet.

Leave a comment

Дизайн и изграждане на Пикник кът в "Кътрел Фарм" - отдел на декоративен разсадник за едромащабно производство.

Ландшафтен проект с дизайн на пикник кът при разширяване на паркинг зона.  Обектът нар. "Кътрел Фарм" бе най-доходния производствен контейнерен отдел в JFS & Son Co.,  световно известен разсадник в Орегон, САЩ.

Период: 2002-2003год. / Площ: ~ 700 м2.
Обхват: Отборни строителни работи с механизация, монтаж на поливна система, аранжиране на растения и каменни фракции в озеленяването. Проектът включва също прелокиращо засаждане на съществуващи средно размерни широколистни дървета при реконструкция на авто паркинг;

Позиция: Стажант в международно практическо обучение.
Организация: J Frank Schmidt & Son Co.                                                                                Локация: Боринг, Портланд

Виж Повече...