Проект & 3D Дизайн на луксозна ограда

Проект & 3D Дизайн на луксозна ограда

No Comments Yet.

Leave a comment

Част от цялостен инвестиционен проект - ТОП Обекти.

Период: 2010 год.

Разработката за архитектурно оформяне на ограда за представителен имот е
предложена на клиента в общо 3 варианта. След първоначалното й отхвърляне от Гл.арх. на Общината са развити допълнителни варианти с пояснителни ръчни схеми и фотореалистични силуети от различни погледи.
Оградата е разположена върху солидна ПС с ширина 40 см.

Виж Повече...