Административно озеленяване на Световно известен разсадник

Административно озеленяване на Световно известен разсадник

Comments are closed.

Паркоустройствен проект с дизайн на пикник местенце при разширяване на паркинг площадка. JFS & Son Co. в Орегон, САЩ.

Период: 2002-2003год. / Площ: ~1,5 дка.
Обхват: Отборни строителни работи с механизация, монтаж на поливна система, аранжиране на растения и каменни фракции в озеленяването, вкл.презасаждане на средноразмерни широколистни дървета при реконструкция;

Позиция: Стажант в практическо обучение.
Организация: J Frank Schmidt & Son Co.

Виж Повече...