Семеен Хотел в к.к. Сл.бряг, Несебър

Семеен Хотел в к.к. Сл.бряг, Несебър

Comments are closed.

Проект по задание: Частична дворна реконструкция на Хотел Централ с ресторант

Двуфазен Инвестиционен 2D проект /ръчно + AutoCAD/ на дворно пространство (частична композиция в план) - свързано с реконструкция на басейн и обновяване на пространството около него;

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО на
Обект: “Реконструкция (частична) на басейн и обновяване на околното пространство – хотел ‘Централ’”, к.к.Сл.бряг, общ.Несебър;
Подобект I: “ Детски басейн ” – към басейн за възрастни
Подобект II: “Дворна композиция ” – околно пространство

Период: зима 2016год. / Площ: ~ 0,6 дка
Срок: 1 месец / Цена със вкл.сезонна Т.О.: 727 Евро/дка

Виж Повече...