ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

Comments are closed.

Ландшафт Арх. § Дизайн на 5 Еднофамилни Къщи в общ двор с басейн.

Проект по задание: Паркоустройствен проект в пълен обхват и ландшафтен дизайн(детайлен) на екстериор с парково - арх. елементи и съоръжения.

Период: 2010 год. / Площ: 0,77дка
Обхват: Досието на целия проект (с въздушна фотография за три измерни екстри) с детайлни подобрения в общото ландшафтно
оформление възлиза на над 1 500 стр. фотографичен и текстови материал.

Виж Повече...