Озеленяване (зелено строителство), всички СМР по теренна подготовка, ПХУ и поливни инсталации за микронапояване и довършителни работи

Озеленяване (зелено строителство), всички СМР по теренна подготовка, ПХУ и поливни инсталации за микронапояване и довършителни работи

  • благоустройство & парково / комунално строителство с напояване;
  • набор от специализирани ръчно-механизирани земни работи в разчистване на терени, в озеленяването и градинско-парковата поддръжка;
  • подбор, до отглеждане на декоративен посадъчен материал по предварителни проектни задания, групажни доставки на растения;
  • всички видове залесяване, засаждане на дървено-храстова, овощна, почво-покривна, тревиста, цъфтяща и билкова растителност, затревяване с тревна смеска или специални чимове;

Comments are closed.