Озеленяване с планирана поддръжка

Озеленяване с планирана поддръжка

Озеленяване по планов бюджет. Монтаж на различни дворни системи. Умно преизползване на ресурсите.  

Площи: Паркоустройствени до 20 дка

Гаранция: до 6-12 мес.

Област: Бургас

На първо място в живота заедно със семейните ценности и здраве е отдаденост и любов в това което правим - красиви пейзажи.

Озеленяване с широко приложение по предназначение (ЦГЧ, крайградски, курортно-развлекателни, производствени) и площ на териториите (предимно до 5 дка, по-рядко над 15-20 дка) в Бургаска и околни Области.

3Д архитектурни екстри

Фотореалистично представяне на ландшафтен дизайн.

Нашата концепция за развитие е вашето задание за обслужване на маломерни и площни обекти. Всичко това е постижимо чрез гъвкав мениджмънт, пластични работни екипи, съчетавана логистика на техника и материали. С предимство е първият клиент потвърдил заявката си. Големината на обекта влияе върху времето за планиране на поставените задачи. Сериозността на работа зависи от моментните възможности за  договаряне. Проявяваме коректно отношение и държим на вашето търпение до крайното издаване на работата си. Така именно създаваме високо рентабилни услуги - широко подкрепени от богата палитра на периферни дейности и комплексни компетенции. Доказваме се над 13 год. и продължаваме да реализираме мечтите си заедно с Вас!

пейзажен строител

АрхЛанд - колаж на обекти в озеленяването.

  • благоустройство & парково-градинско /комунално/ довършително строителство на планировки. Геодезия на УПИ или ПИ, проучване предимно за целите на озеленяването и градинско напояване с ПХУ. Екстериорен дизайн с прилагане на сградна архитектура - 3 измерно представяне на дневни-нощни или сезонни сцени;

 

  • специализирани ръчно-механизирани земни работи. Разчистване и подготовка на терени за озеленяване, цялостна градинско-паркова поддръжка с растителна защита и обслужване на автономно поливане;

 

  • видов и ценови подбор, дребно до отглеждане на декоративен посадъчен материал. Комплектоване на проектни задания и дендрологични разработки с едрови групажни доставки на растения за екстериорно озеленяване;

 

  • фитосанитарно обследване и растително защитни мероприятия - лесопаркове, горски съобщества, градски насаждения, маломерни зелени площи и дворни градини. Разработваме фитосанитарни и дендрологични експертизи за активни граждани на публични пространства при обновяване на градски пространства. Извършваме абонаментно зазимяване на екзотична растителност - маслини, палми и др.;

 

  • залесяване, засаждане за озеленяване с дълготрайни дървесно-храстови растения. Изграждане на мелиоративни-пояси/-екрани/ -живи стени. Засаждане по проект на декоративни, овощни, почвопокривни, тревисти, цъфтящи и билкови растения. Затревяване с тревна смеска или специални за нуждите по поддръжка чимове. Хидропосев за затревяване на трудни за обработка пресечени терени;
Благоустройство

Дарител на залесяване след санитарна резитба в ДГ "Славейче" 2018г.

  • спонсорство и дарения в зеленото предприемачество

общо национални, общински, граждански, публично-обществени, инвеститорски, родителски инициативи за благотворителност по различни програми, казуси или индивидуални проекти;

Сходни колективи в планираното озеленяване, зададено по вашите изисквания и възможности за поддръжка, натовареност на средата:  https://www.magicgreenland.com

Comments are closed.