Услуги под наем

Услуги под наем

 • Еднократно почистване на изоставени терени или занемарени дворове;
 • Разрушаване на опасни сгради и съоръжения;
 • Борба с плевели, болести и неприятели;
 • Обработка на терени с мотофреза;
 • Целогодишни резитби и оформяне на дървета с височина до и над 15м.
 • Виж снимки тук: https://goo.gl/photos/UdKTqiFhemey5wYK7

Цени с ДДС (индикативни без оглед) на ден: 200-480 (1 500 - екстремни случаи) лв./дърво без достъп за вишка!!!

+450 лв./7+1 м.ч. до 40км. (ноем-март);
~120-180лв./дърво с Автовишка до Н32м. + 450-500 лв. според сезона;
+500 лв./9-10 м.ч. до 40км. (апр-окт.);

Обработка на терени с мотофреза

Поради специфичността на трудоемката работа, често цената не е възможно да се фиксира за широка гама обекти при различни разстояния, редица фактори влияещи
на крайната цена.

Обикновенно съставлява част от някакво намерение или присъства,  като позиция при затревяване в озеленяването на терени.

Ето нагледен пример за сложността на фрезоването и няколко въпроса във връзка с ценообразуването, особено на дребни обекти:

1. Какъв е терена - заварено състояние на вида почва, денивелация, разпокъсаност, площ,  достъп, наличие на поливна вода и др.?

2. Има ли нужда от третиране срещу плевели или почистване, колко е уплътнен и т.н.?

3. До колко може да се предвиди срока на работата, впредвид - сезона, технологичната успеваемост на заложените работи за единица време, нужна комбинираност на механизация с допълнителен човешки ресурс и пр.?

4. Колко финна трябва да е обработката, с каква цел се прави, нужно ли е торене, опесъчаване или валиране?

5. Какви др. фактори биха забавили извънредно работата - наличие на опасни животни, подземни комуникации, ограничена по време достъпност, заложено финансиране в договарянето?

За сезон 2017 индикативно цените /без оглед за площи до 200м2/ ще са в порядъка на:

 • 250 лв./посещение - само фрезоване без ръчен труд и извънградски транспорт;
 • по договаряне за площи над 200-250м2;

Разрушаване на съоръжения, Възстановяване на Терени, Благоустройства

Механизирано (под наем) - професионално разрушаване опасни сгради / съоръжения, троши, сепарира строителни маси от метали, изкопно-насипни и земни работи, подравнява и рекултивира нарушени терени (депа, сметища) за озеленяване в цялата страна. Договаря при оглед на място конкурентно в срок и гаранция за качество.

Цени на Строително-разрушителни дейности, демонтаж на промишлени съоръжения с машини под наем

 • Багер с щипка за разрушаване на сгради       - 1000лв - 8м/ч.
 • Багер с хидравличен чук                                -   800лв - 8м/ч.
 • Багер с кофа 1.4кб/м                                      -   700лв - 8м/ч.

Закупува обекти за разрушаване и рекултивиране в цялата страна КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ !

Изкупува, почиства, сепарира и извозва – строителни отпадъци, скални късове, земни маси и др.;

Разрушава, Кърти, Реже – скали, бетон, стоманобетон, метални конструкции, асфалтови настилки, събаря постройки;

Изкопни / заравнителни услуги с комбиниран багер - товарач, изкопи за основи, натоварване и извозване на материали и строителни отпадъци;

Разравя, Подравнява - строителни фракции, земни маси, терени за озеленяване и др.

Горски мелиорации - извършва отсичане, високо специализирана резитби, провежда гола сеч за горски пътища, просеки, кастрене - горски масиви, лесопаркове, линейни инфраструктурни или крайградски насаждения / почиства гъсти дървесно-храстови масиви, коси, почиства бурени / хендеци, захумусява;

Изгражда Сондажи, пробива технически отвори за енергийни съоръжения, кладенци или АПС с ПХУ за микро напояване;

Озеленява / затревява - хидро посевна инсталация и машини за полагане на хибридни тревни чимове;

Comments are closed.