Архитект по благоустройство и озеленяване

Солиден опит в елитното Озеленяване с дългогодишно доволни клиенти във всички ландшафтни услуги. Широк профил - богат асортимент от  разновидни успешно приложени идеи, дейности с фамилни екстри и публични удобства:

1.Ландшафтната Арх. за проекти от всеобхватни устройствени зони до 120 дка площ;

2.Парково строителство предимно по авторски проекти и поддръжка - 20 дка площ;

3.Стратегическо бизнес развитие и инвестиции;

Това, което създаваш или правиш, си истинският Ти. Колкото повече мислим и искаме от живота, толкова повече получаваме от него. Безспорно, единствено Любовта ни прави пълноценни!

 

Интервю/ в."Борба"/ 14.01.2014г.  -

Търновски ландшафтен архитект разработва мащабни проекти в страната.                  https://goo.gl/Търновски-ландшафтен-архитект-разработва-мащабни...

Блог/ luboland.com/  14.02.2017г. / SEO - м.февр.2019г.

http://luboland.com/блог-кариера-екип/

 

Кариерна извадка от Автобиография - 2019г.

ланд. арх. Любомир Петров е с комплексни градоустройствени, административни,  пазарно-икономически познания. Изявен в сферата на озеленяване и благоустрой-ство на обширни и изискани частни клиенти/ елитни обекти. Последният 2,5 год. период юни 2016 - дек. 2018г. полагал системни вложения, грижи, рискове за при-вличане на кадри, съставяне на звена по описаните в http://luboland.com/услуги-озеленяване-градинарство - ландшафт специализирани дейности и услуги.

 1. Колективен опит в ПСОВ - паркоустройствено и благоустройствено проектиране на промишлени обекти (в три области у нас), на редица производствени и в Бургас.
 2. Експерт по инвестиционно проектиране в областта на градинско - парковата архитектура и строителство на елитни курортни комплекси.
 3. АutоCAD водещ проектант на екипни проекти с над 10 години опит във всички фази и около 10 градоустройствени разработки към архитектурни колективи.  3.1. 2009г.–Гл.проектант и ръководител на екип от специалисти по част геодезия, конструкции, инфраструктурни инсталации, по ландшафтно-архитектурен проект за цялостна реконструкция на централен парк и зелена площ в с. Бата, Община Поморие с площ 5,3 дка.              2014г.-привлечен от МРРБ за изпълнител на авторски надзор.  Проектът получи близо 250 000 лв. финансиране от ЕС по процедура за подпомагане на малките населени места с бенефициент Община Поморие.
 4. Комплексен динамичен опит на  предприемач - изпълнител, в инженеринг на строежи, в управление и контрол по имотно обслужване на открити частни пространства. Сезон 2017 – 3 мес. опит в развиване на нови разновидни дейности в Озеленяването, вещо лице по дендрология и ландшафт;
 5. Изпълнител на градинска поддръжка за претенциозни собственици (с дистанционна комуникация 3-5 год.) на авторско проектирани с висока гаранция курортни комплекси, дворове (хотели и къщи), тераси - с площ от 140м² до 4-5 дка в района на Несебър - Бургас - Созопол (период: 2012-2018г.);
 6. Непрекъснато дейностно-териториално разширяване – ежегод. удължаване на услугите.  Развиване на стратегии чрез - колегиалност, интелектуален опит, познания, финансови резултати, проучена пазарната конюнктура тясно свързани с производствено – технологични / механизирани иновации.

  ПРОФИЛ - дългосрочни акценти:

  1 П р о е к т и 150 2006 - 2016
  2 Реализации 100+ 2010 – 2017
  3 Обслужване  75+ 2012 – 2018
  4 Консултации 300 2013 - днес
  5 Д р у г и 10 2017 - днес
 7. Събаряне / резитби на високи (опасни) дървета в цялата страна. Вижте повече и станете член в групата Градски Резитби в България.

 

Информация