Административно озеленяване JFS & Son Co. в Орегон, САЩ

Мемориално (тематично) § Административно озеленяване на свободни площи към производствени отдели на световно известен разсадник JFS & Son Co. в Орегон, САЩ.

Проект 1: Паркоустройствен проект с дизайн на пикник местенце при разширяване на паркинг площадка.

Проект 2: Схема за аранжиране на остатъчни растения и ръчна перспективна
гледка (лого дизайн от птичи поглед)

Период: 2002-2003год. / Площ: ~1,5 дка

Обхват: Отборни строителни работи с механизация, монтаж на поливна система, аранжиране на растения и каменни фракции в озеленяването, вкл. презасаждане на средноразмерни широколистни дървета при реконструкция;

Позиция: Стажант в практическо обучение
Организация: J Frank Schmidt & Son Co.