извозване зелени отпадъци

Събира, извозва, рециклира био разградими отпадъци от поддържани зелени площи в Бургас

АРХ ЛАНД РЕЦИКЛИРА БИОМАСА – ДЕПО – БУРГАС
Извозване зелен боклук от частни стопани, градски паркове, градини, зелени площи, пешеходни пространства

След проучване на озеленителната дейност, пропуски в местното управление и нуждите на група собственици – възложители си зададохме въпросите. Колко си заслужават служебните ни усилия и инвестиции дори само за инцидентни случай ? Примерно две почиствания (събран от вас насипен или опакован боклук на депо) на сезон, както за отдалечени малки местности, така и за обществени учреждения в развитите агломерации.

„Нашият отговор е : След като сме предлагали извозването, като част от услугите си досега в озеленяването и поддръжката на паркове и градини до около 10 дка. Административен опит с усилени резитби в Община Бургас, добихме солиден опит от 2015-2017 години насам. Ето малка част от обектите авторски заснети в ГАЛЕРИЯ – парково саниране към МОН учреждения чрез фитопатологична превенция на училища и детски градини.“

извозва-отпадъци-градини
АрхЛАНД-извозване на отпадъци от поддържани градини.
Обект: Кастрене на дървета с извозване на клони и вършина с бус или пикап
Подобект: Еднократно (на период от 3 год.) дворно почистване на детска градина „Чайка“ в Бургас

Предлагането на отделна услуга – „Извозване на отпадъци от частни дворове, паркове, градини, общински зелени площи в Бургас“ ни подпомага конкурентно. Осмисля социално-икономически широкият ни спектър от дейности на АрхЛанд Развитие.

За ЦЕНИ на вс. озеленителни дейности или безплатни консултации – огледи – оферти, позвънете на АРХ ЛАНД Бургас регионален телефон 0896211583 viber Ако поради куп причини няма кой да изхвърли градинския ви боклук, обади се на посочения ни номер за услуги в озеленяването от районите на Несебър до Приморско или Карнобат – Бургас. До началото на озеленителния сезон 2022 г. ще допълним окрупнен ценоразпис за вашата ориентация. Приблизит. цени от реалната ни практика последните 3 години, специално за услугата извозване на събран растителен боклук. Цените ще варират според няколко фактора: на око пространствен 1-обем в куб.м. ваша купчина – вършина или опакована трева с шума/ 2-разстояние / 3-сезон на заявката / 4-др.обстоятелства вкл. теренни, като достъп, вид плащане, съчетан или не съчетан ръчен труд по събиране.

Собствено депониране на биоразградими отпадъци от предимно градски резитби за кастрене или премахване на трайна растителност. АрхЛАНД разполага с няколко депа от Несебър до Созопол.

Извоз-изнасяне растителни отпадъци.   Преработка на зелени градски суровини.
Парково почистване на училища и детски градини в к-с Меден Рудник, Община Бургас
регионално депо за едра дървесина и клони – Бургас
Самосвал извозване с камиони
извозване с камион
претоварно депо за растителни отпадъци – Равда

АрхЛАНД извозва на различни площадки за депониране и рециклиране сортиран чист растителен отпад, според нуждите на вашето място. В стремеж към собствена преработка инвестираме в машини, наемна техника, не на последно място в гъвкав персонал!

площадка-АрхЛАНД-био-отпадаци
Арх ЛАНД собствено третиране на зелени отпадъци

Къде са площадките за растителни отпадъци у нас ?

Процесът на т.нар. „узряване“ на био масата е сложен санитарен и агро-технически процес.
Въпреки че протича естествено под открито небе, има необходимост от екологичен контрол.
Изисква акумулирани финансови ресурси за значителен период от време, площ за обемиста и
тежка обработка на суровината до готов за използване компост.
След спазените нормативни регламенти (показатели за влажност, рН, зърнометрия, наличие на прах, за сравнително евтиното производство идват и други трудности. Това са енергоемките моменти за пакетиране, претегляне, складиране, многократно преместване, претегляне при продажба, пласмент, логистика.

Проблемът с оползотворяване на БОКЛУКА е наша публична отговорност. Чрез неговото преизползване бихме решили множество проблеми за умно ползване ресурсите на днешния урбанизъм, икономическо и екологичното равновесие, осигуряване на устойчиво градско развитие. Така си представяме и взаимният ни растеж на местно равнище. Това е кръгова икономика. ЕКО приносът в прехода ни към ЗЕЛЕНА икономика ! 

Какво е заключението на всеки от нас? ..в крайна сметка рециклирането на зеления градски
отпадък е непосилно за всяко домакинство, отделно частно или публично стопанство, предприятие, селище.
За това трябва да е национална политика, тъй като се добива твърде не рентабилен продукт. Това е и задачата на развитите общества в ЕС да доведат домакинствата до едно стабилно благосъстояние, чрез преизползване на всички видове суровини, материални продукти.
Екзотермалният био компост, на определена фаза от рециклирането си допуска и съпътстващо производство на биогаз. Допълващо оборудване на инсталацията надгражда зеления ефект на добития материал за торене в биогаз енергиен източник. Зелена-икономика

Депо за растителен отпад – Регион Бургас – БОЛЯРЪ използва за информация на частни лица и колеги, депото за растителни био-разградими отпадъци в кв. „Долно Езерово“ в Бургас