Изграждане на вечнозелена ограда

Обхват: Периферно Озеленяване на частен имот с подготовка на терена и епизодично градинарство (на повикване) по поддръжка, до пълното плътно изграждане на зелената ограда – в.з. Буджака, гр. Созопол.

Допълнителни работи: Подмяна на сухо дърво в двора и допълване на единични растения около него за оформяне на малка група

Период: есен 2013 – есен 2015 / Дължина: 45,5м / Изложение: запад – юг.

Подготовка

Подготовка на чакълиран терен за озеленяване: Прецизни земно-изкопни (ръчно – механизирани) работи за линейно изграждане на жива стена от кипариси.

Съобразяване на съществуваща подземна инфраструктура с коренообитаемия почвен слой. Механизирано товарене и доставка на – чернозем : кафява горска почва = 1:1. Обратен (подложен) насип, повърхностно оформяне с песъчливо-глинест субстрат. Използване на изкопната маса обратно за противоерозионно стабилизиране на терена. Полагане на PE-капк.м-ч за микронапояване.

Изграждане

Изграждане на вечнозелена жива стена от бързорастящ кипарис – лейланд. Желанието на Възложителя за монтажна височина е до 2,0м по спесификация.

Тъй като растенията са изискани в опакована бала по предварителна заявка с аванс, повечето от тях пристигат с размер + 20 – 40см, като бонус (т.е. височина на върха до 2,40м.). Важно за прихващаемостта (освен подходящо време, подобрени почвени условия и капково поливане) е укрепването на дърветата до – развиване на нови корени и стабилно вкореняване.

В противен случай растенията не успяват да се вкоренят, от стреса в резултат – боледуват новите леторасли, като предпоставка за влошена пигментация (пожълтяват или покафеняват връхчета или цели клонки).

Растението бързо се изтощава, когато температурата на въздуха се повиши и ако не се проведат навреме резитби (за балансиране на зелената маса), възможно е нарушаване не само на естетиката (свеж зелен пигмент), но и на нормалните физиологични процеси.

Нещо повече …

Редно е да споменем, както в СМР и тук – в по-специфичните озеленителни дейности (където растенията са живия строителен материал) е нужно време в аванс.

Срокът за изграждане обикновено не вкл. предварителните проучвания за една красива стена или растителен вид, според вкуса на клиента, неговите условия и изисквания за след посадъчна поддръжка. За всичко това е нужно договаряне след множество уговорки (без проект), огледи, предварителни заявки за цени на материалите, консултации, информиране за технологията и времето в изпълнението, до крайното остойностяване с оферта.

Срокът всъщност представлява организационно-техническото време за физическото моментно осъществяване на зеленото строителство плюс поне 2 или 3 години след посадъчни градински гаранционни грижи.

Защо да не правим всичко сами?

Не са редки случаите, в които собствениците сами се наемат в оформянето на двора – проучват цени, впоследствие засаждат избраните растения. Въпреки това – риска от загуба на нерви, средства и време остава непремерен и необоснован. Ребром тук трябва да споменем, че не само цената и срока са важни, колкото цялостното обмисляне на инвестицията.

Подготовка на терен

А именно: предварително заложени средства за непредвидени разходи в изграждането плюс разходи за поддръжка, гарантиращи пълна завършеност и наслада от направеното.

Тук е нашето място

Тук е нашето място – без значение размера на обекта, трябва конкурентно ценообразуване, дори кореспонденцията да е дистанционна. За целта огледа на терена става не само с фотоапарат и измерваща ролетка, а и с лопата!

Изграждане на зелена ограда

Залагат се разходи за извънредни ръчни работи, когато се открият кабелни проводи или дренажни тръби – те се преместват или подновяват при засичането им с механизация.

Точният подход, сътрудничество и експедитивност са гарант за взаимен успех.

Всеизвестно е правилото – договарянето е 50% от крайния резултат или пожънат успех. Нещо повече, ако вкл. данъците горната цифра се променя на около 30. Озеленяването в крайна сметка е рисковано строителство също в резултат и на още поне два фактора. Изпълнителят споделя риск (1) с възложителя за нормативно погазване на редица законови нормативи и заедно носят съзната отговорност пред редица инстанции. И така в крайна сметка, ако вкл. извънредни рискове от поемане на професионална отговорност по ръба на закона, гореспоменатата цифра ще претърпи още една корекция. Другият риск (2) е боравене с жив строителен материал, където заложенията за загуби от подмяна на отпад варират според вид и обем на материала, терена или средата между 3 до 25%.

Резитби на Жива Ограда изпълнена през есента на 2013г.

Първата резитба е проведена месец май 2014, а не при самото засаждане.
С нея са съчетани почистване, подмяна на изсъхнали единични кипариси, поставяне на капков маркуч, първо подхранване и мулчиране.

Втората резитба – есента на 2015 двустранно с по-усилено почистване от бурени, изнасяне на отпад, подновяване на укрепване.