Кът за отдих (по екзекутив)

Проект по задание: Дизайн на барбекю. Подобект: Дендрологичен проект със схема за АПС.

Период: лято 2015год. / Площ: 0,11дка. Обхват: Озеленяване с подготовка на терен, монтаж на поливна система, полагане на специален чим при стръмен терен, декориране на ската с мрежи срещу ерозия и на локална ПСОВ с геотекстил срещу плевели и фракция от объл речен камък, вкл. около огнището.

Бележки: Проектът е преработка на кът за отдих по желание на клиента. Първоначалният екстериор дизайн е представлявал – градина с открито джакузи вградено природосъобразно в терена .

Изпълнението му е извършено в екип при изключително тежки условия, поради срочна работа по време на жега и др., породени от сложния терен условия, невъзможност от прилагане на механизация, високи изисквания за прецизност и гаранция за качество.

Проектант: л. арх. Л. Петров. Строител: Билдинг 2003 ООД. Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД. Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД. Виж още