Подготовката в зеленото строителство – фактор за ценови успех

… лошият опит ражда Ноу-хау* практики за победоносни обекти в зеленото строителство. Така убийствено трудоемките пера в

Подготвителните РАБОТИ допринасят успеваемостта на офертите в озеленяването.

В Ландшафтно строителство – земните работи са основно ценово перо. Който владее свързаните с тях механизация, градинска техника, човешки ресурси прогресира. В противен случай импровизираме с услуги под наем или компенсиращи активи от други дейности. Ето защо в озеленителния бранш не без известен е израза:

Почвената работа е супер доволна, когато е на нула

Подготовката = Ценови Успех = Завършеност

В озеленяването ценообразуващи са всички фактори от веригата „отношение-среда-човек-очаквания“.

Трудоемките мероприятия в озеленяването

са подготвителните и земни ръчно-механизирани работи:
  1. доставка, товаро-разтоварване на агротехнически, селскостопански подобрители, сублементи, субстрати, препарати;
  2. доставка, пренос-внасяне-прехвърляне на земни маси, хумусна почва, торове, добавки, мулчиращи продукти и др.;
  3. почвена обработка, изкоп-насип, къртене и др. Те често се изработват ръчно или с лека изпитана техника, поради невъзможност от внасяне на тежка механизация. Причините за това са многобройни за описване – малки входове на масивни огради откъм тесни улици, пресечени дворни площи с пешеходни настилки, растения, декорации, обзавеждане, инвентар.
Дейности – Характеристики – Договаряне

Подготовката за всички дейности не само в зеленото строителство е фактор за ценови успех.

Освен видът на проекта-СМР-услугата за която се отнася подготовката с подадени параметри за площта, отдалеченост на обекта, достъпност, нает персонал, срок. Цената днес се определя от начин на уреждане и комуникация. За нас не на последно място значение имат възложените цели и очаквания,задължително посочени в задание / консултация във фазата на договаряне. Те целят максималната точност в отношенията, информираност, цялостен завършек. Според сезонът, времето за оглед – оферта – потвърждаване, нашата реакция в старт на работата по подготовка обикновено варира от 3 до 30 дни.
Повдигане на разпръсквачи при затревяване с тревен чим © ArchLand 2018
Затревяване стар терен с тревен чим без разкопаване © ArchLand 2018
подготовка на терени в озеленяването
Затревяване стар терен с тревен чим при налична поливна система © ArchLand 2018
За специфични бизнес услуги със сезонен характер, споразуменията се явяват не по-малко продължителен процес. Майсторското озеленяване ако се разглежда, като продължение на градски дизайн или архитектура, то тогава съдържа елементи на творческа изява. Те от своя страна изискват допълнителни условия за комплексна сложност, договарянето на която отнема над 50% на теория. На практика 60-70% от целия процес се дължи на проучване за офериране – период на отговор – разсрочено плащане. Периодът за авансово плащане отнема около 10 дни, без съществени корекции от промени. Самата услуга по извършване на работата от опит е не повече от 25-30%.
Изпълнение – Обслужване – Завършване
Успехът се свързва с крайният резултат от всяко икономическо планиране. Степента на подготвеност определя дозата късмет в начинанията ни. Правило при АрхЛанд е да преценяваме внимателно поставените задачи без да пренебрегваме обема, времето-срока, моментните условия и пазарни нагласи. Настоящи Обекти в Озеленяването – Сезон 2019-2020. Предварителните оперативни работи са винаги от полза. Това добре го знае всеки професионалист. Макар да са многобройни и накъсани във времето, тези подготовки трябва да са добре последователно сглобени и в срок. Досадните отделни ангажименти именно определят успешното крайно представяне на работата.