Проект за Ландшафт реновиране на хотел в Несебър

Ландшафтен Проект на частична дворна реконструкция (реновиране) – Семеен Хотел „Централ“ с ресторант за: 

  1. Реновиране на басейн с нов детски сектор;
  2. Модерно решение за увеличаване на зелената площ и зона с шезлонги за курортния хотел;
  3. Запазване площната възможност за планирано пристрояване на ново хотелско тяло към сградата в к.к.Слънчев бряг;

Двуфазен Инвестиционен 2D проект /ръчно + AutoCAD/ на дворно пространство (частична композиция в план) – свързано с реконструкция на басейн и обновяване на пространството около него;

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО на Обект: “Реконструкция (частична) на басейн и обновяване на околното пространство – хотел „Централ“, к.к.Сл.бряг, общ. Несебър;

Подобект I: “ Детски басейн ” – към басейн за възрастни
Подобект II: “Дворна композиция ” – околно пространство

Период: зима 2016год. / Площ: ~ 0,6 дка
Срок: 1 месец / Цена със вкл.сезонна Т.О.: 727 Евро/дка

 

Нормативни изисквания:

Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Н-4 ИП) и др. за отделни инж.части;

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

„Проектирането започва от срещата с Клиента и обмяната на възгледи до гаранцията за взаимен успех!“

Ето един типичен пример към края на годината:

Клиент:

„Искаме обновяване на пространството край двата басейна. Ако може да се обединят, предпочитаме да са с преливник.
Планираме ново застрояване, което ни принуждава да търсим решение за повече посетители в същия двор.
Срок: 1 май за първите туристи „
Предприемач в ландшафта:
„Можем да ви разработим инвестицията, ако басейнът се реновира без това да налага реконструкцията му с преливник.
Планировъчно ще се разнообрази гледката с леко ‘надвесване’ на приобщения детски басейн, ако овладеем енергиите.“
… така и започна работата.

Обхват: Проект за реновиране на двор с басейни, с цел увеличаване на легловата база във връзка с бъдещо намерение за пристрояване на ново сградно тяло. Проектът е реализиран за почти 2 месеца.

Договарянето на външната архитектура (отнело близо месец, вкл. огледи с измервания на терена) е в
следствие на препоръка от общ контрагент. Всички проучвателно – аналитични работи по задание:

  • обединяване на двата басейна (за възрастни и деца), търсене на рационално инвестиционно решение за оптимални ползи на пространството в комфортно обслужване на увеличен капацитет ползватели, обмисляне и на др., вкл. непредвидени обстоятелства в окончателното оформяне на двора преди/ след пристрояване на нов хотелски обем;
  • дизайн решение (текстурно-цветови рисунак) на настилките и водоотвеждане;
  • дизайн решение на площите за озеленяване и дендрологичен проект;
  • цветни изображения – обхватни (двор) и/или детайлни (кътове, съоръжения) – поясняващи разпределението на двора, декори с обособяване на функционални зони или напр. визуални акценти по избор – ръчни перспективи (скици) и/или триизмерни фотореалистични изображения.

Всички обекти и части в проекта, както и съпътстващи проектирането проблеми са екипно решени и съгласувани
с възложителя в технологичните етапи.

Проектантска Препоръка:

„Не правете дребни козметични промени в дизайна за да спестят (един ден) време, а винаги търсете нашето съдействие. Всяко отделно подценяване на дадена форма или обем може да доведе до някаква неудовлетвореност, дори възприета върху по-голямо пространство.“

Акценти:

От проекта са спестени някои дизайн елементи в настилката с опростен рисунак, според налични щампи, бои и багрила.

Възможностите от общ характер довеждат до принизяване детския басейн на едно общо ниво. Респ. отпадат и водните елементи – каскада /между басейните/ с резервен вариант за пеещи фонтани в търсене на атрактивност и изненада около басейна.

Сухият фонтан – притегателен не само за децата, би предал и особена нощна атмосфера с мъглуване и ефектно осветление, не намира бързо първостепенно инженерно приложение. …ето го и него – Предстои монтаж на Фън-шуй каскада през новите сезони, която икономично ще символизира сърцето на двора, задвижващо жизнената енергия на хотела в пълна хармония.

Именно прекарването на повече хубаво време в двора чрез редуване на динамични с тихи денонощни периоди би споходило успеха на външната архитектура.

Бележки: Забележете перфектното майсторско изпълнение в шапката на басейна!

Малцина биха се справили с щампован бетон в „стегнати“ условия на реновиране  басейн със скимери/ и експериментиране.

Екип по Части:

Арх. § Екстериорен дизайн: арх. Л. Петров
Конструктор: инж. Ал. Тричков
Специалист по басейни: Ани Евтимова
Специалист по настилки: Любен Иванов
Строител: Възложител

Галерия