растения за архитектура

РАСТЕНИЯ ЗА АРХИТЕКТУРА / PLANTS FOR PROJECTS

Растения за архитектура
Растения за архитектура – стандарти и форми на растенията за ландшафтен дизайн

АрхЛАНД Дивелъпмънт е бизнес политика от срещата за обсъждане на проекта до след гаранционната поддръжка

Резюме на темата: Растения за архитектура с цялото си многообразие от видове и декоративни форми са основна част от живота на земята. Както всички знаем без тях е немислима биосферата с всички нейни закономерности. От зеления фонд именно зависят – циркулацията на въздушните маси, качеството и температурата на въздуха, интензивността на светлината и слънчевото греене.

Като фактор за живот, сухоземните растения са фундамент в хранителната верига на почти всички живи същества и екосистеми. Взаимодействат с микро вселената в почвата-водата, с гъбите, вятъра, слънцето. До тук с общото въведение по темата за царство растенията (Plantae) в тяхната естествена среда или ареали на разпространение, съжителство с определена ентомо-фауна.

Растения за архитектура, в градска среда и съжителство с човек – общество.

Това е т.нар. антропогенна среда, където са съсредоточени всички човешки дейности. Тук говорим за мегаполиси, агломерации със характерните промишлено-търговски паркове, логистични хъбове и сателитни селища с аграрни плантации и стопанства. Урбанизирани или застроени пейзажи, които са устроени с естествено или изкуствено поддържана растителност. В градът и около него, растенията оформят обширни пространства, образуват мелиоративни зелени екрани, пояси и клинове. Всички те обаче са планирани и развити от човека за неговата сигурност, здраве, прогрес. Точно така, става въпрос за градоустройство от висши експерти и от парково устрояване, с което се занимава ландшафтната архитектура.

Съвкупността от всички зелени площи и пространства на всеки голям град формира неговата зелена система. По тази причина ние ги обобщаваме в растения за архитектура без природните паркове и горски стопанства. От общото към частното, същите участват, както в обширни градски образувания, така и в обикновени декоративни групи или цветни острови.

> > > изкуствено поддържана среда > генетика и интродукция > футуристично планиране > лимитирани условия/ жизненост > взаимопомощ > прогрес и екология, съставки на сложния управленски процес.

Карта на съдържанието:

  • Въведение и зелена архитектура;
  • Приложения в строителството;
  • Проектиране и дизайн на растения за архитектура;
  • Производство и доставки на заявки;

Продажби на растения в сферата на ландшафтното строителство и градинарство?

Практиката е чрез градински центрове или разсадници с около 50% вносна търговия. Вън от сферата “ритейл” продажби, нашето разбиране за прилагане на живата материя в ландшафта, се базира на 20 годишен опит, наблюдения, еволюция. Разбира се пазарът на декоративна растителност за архитектура се определя от много фактори. Един от тях е личното предпочитание за подбор – покупка – отглеждане. Друг фактор за продажби е строителство, туризъм и желание на българите да поддържат уютен балкон или двор. Красивото лице е олицетворение на престиж и успех – така е било в древността, така е и днес.

Отношението към природата е стремеж към съвършенство и изобилие на блага!

При това не само с декоративна растителност, а и традиционно с овощни дръвчета и зеленчуци. През последните 10 год. може да се говори отчетливо за повишено търсене на билки и подправки. От 5 години насам се търсят постоянно непретенциозни към условия и поддръжка растения. Така навлязоха с богато разнообразие декоративните треви, някои сукулентни видове за сухи кътове. Те почти не боледуват, лесно се размножават и не изискват обилно поливане.

Всичко това се насища във времето с модерни течения в кулинарията и стремежа към чиста здравословна храна

Ето как към стандартното животновъдство и земеделие се прибавя – еко ферми за свободно отглеждани животни и био земеделие, а с тях и все по напредничави и изтънчени търсения в кулинарията. Не само растенията се прелокират от далечни дестинации, а и богат набор от вкусове на чужди подправки, сушени плодове и кореноплодни неизвестни за нашите ширини.   

Това е процесът ни в довършителното пейзажно строителство и услуги в сектора за дома и градината, жилищни комплекси и курорти. Да прилагаме растенията за архитектура по оригинален и елегантен начин.

Да се адаптираш към всяка потребителска група и към повече колеги в озеленяването е сложен процес и изисква инвестиции. В крайна сметка на първо място е важно клиента да бъде обслужен на ниво – качествено и навреме. И едрия изпълнител и дребния любител, искат своя ресурс за обслужване. Същевременно работата по изпълнение на дадена заявка за архитектурни растения отнема, от няколко месеца до повече от година. Всичко това е от значение и е важно да се управлява с разбиране. Всеки бизнес би се развивал градивно в приятна зелена среда, които вървят ръка за ръка с условията на труд, преквалифициране и т.н.

Привлекателната среда от хармонично свързани растения за архитектура създава освен естетични и много други предпоставки за развитие на човека и неговите бизнеси или на обществото и неговата икономика!

л. арх. Любомир Петров

С това се занимава ландшафтния мениджмънт от архитекти, специалисти, консултанти на архЛАНД Дивелъпмънт за всички открити пространства.

Основна част от успеха на проектите ни е в разбиране на човешката психология, нуждата от наслада или отмора сред природата

Ключов детайл е личния контакт и общуване, усет за естетика и граници в прилагане на идеи съответстващи с вкуса и предпочитанията на клиента – собственик на имота дом-бизнес-рекреация. И това е много важно за добавената стойност на крайния продукт или услуга, които подлъгват първо сигнално с нискоквалифициран труд, с прост и изчистен вид.

растения за проекти
бутикови растения за ландшафтен дизайн

Как се приемат растенията за архитектура около нас? Освен като дървета и храсти с изправени обеми от различни форми. Те биват още катерливи, увивни, пълзящи. Най-малките сред тях са основно грудкови и коренищно-туфести цветя и тревисти растения, които биват сезонни, двугодишни и многогодишни. Приема се предимно да са зелени в различни нюанси, в повечето случаи по-тъмни от тези на тревата.

При разлистване или през есента добиват великолепни багри на листата си. От жълто-кафяви и жълто-зелени до оранжеви и нюанси на червеното. Отделно те се променят и по време на вегетацията си с открояващи прилистници, цветове или плодове. Така декоративната растителност създава уникални картини, не само с обемите и цветовете си, но и с текстури на листата и образувания на плодовете (крилати семена, гроздове, шушулки).

В зеленото строителство и изпълнението на градинско-паркови проекти

Проектантите ландшафтни архитекти описват използваните растения в дендрологичните си планове. Дърветата се разделят на иглолистни и широколистни. При използване на по – специални видове, те се показват в отделен списък. Например като екзотични или бутикови дървета. Обикновено техните конкретики се уточняват в количествените сметки. Всяко растение за архитектура се описва освен по размер, също и по начин на оформяне. Това е свързано с тяхното приложение по определен дизайн.

Пример за това може да дадем с вечнозелената Магнолия едро цветна Magnolia grandiflora, обозначена на латински. Тя може да бъде храстовидна в проекта, може да е пирамидална дървовидна, а също и дърво с корона на стъбло. И в трите си форми тя е един и същ вид, но различно оформен или селектиран в декоративна форма. Ако е декоративна форма, тя съответно се упоменава след наименованието “Nana”/ “Little Gem” за храстовидна и “Gallisoniensis” за дървовидна, за дърво с корона на стъбло 1/2 Standard.   

Така професионално спесификацията се приема от техника изпълнител в строителството, от наши специалисти, които дават прогнозни цени за тяхната доставка

Окончателно растенията за архитектура на ландшафта – обект на изграждане, се преглежда от инвеститора за количества и цени. Финално се сверяват на терен от надзора по актуване на обекта.

При неспазване на проектната номенклатура или при замяна на едни растения с други е възможно проекта да се преработи или да не се одобри за изпълнение. Ефектът на възприятие определено се променя, очакванията от търсения замисъл също. При трудности в откриване на определени видове на пазара, обикновено проектанта обсъжда с инвеститора и/или с възложителя какви са алтернативите и се посочват за всяка от тези позиции. При всеки процес има технологично време на изпълнение на дадена заявка. Съществените промени изискват отразяване в проектната документация с екзекутивна преработка.

Както при влагане на определени материали в строителството за дограма, за фасади, за облицовки. Така и в озеленяването се посочват подробно видовете растения за зелен бордюр, плет, ограда, цветен остров, акцент в група или свободно.

Вижте също: