топола-Ахтопол

Градски Резитби-опасни-дървета

ГрадскиРезитби на опасни едро размерни дървета – кастри тежки клони – смила на място – извозва

Изкупуваме високи крайградски Дървета от общински гори, къмпинги, зелени пояси за екстремни услуги под наем с извозване

Дървесна Хирургия – Дървесинно Оползотворяване – Възстановява – Преизползване – Депониране – Търговия

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ оздравителни санитарно – фитогенни резитби с професионален подход и техника с общо мелиоративно, превантивно и естетическо предназначение, по алпийски и комбиниран с авто-вишка способ.

градски резитби

Целогодишни екстремни резитби – единични дървета и насаждения /пътища, къщи, промишлени дворове, училища и др./ оформяне на единични корони с височина до 10м. Алпийско кастрене на височини над -15м -20м. -25м. -30м. или пълно премахване на дървета. Подрязваме живи зелени стени до Н5м, плетове Н1,50-2,0м (без условия за мин. дължина или почистване). Отговорност: Пълно поемане на щети при резитбите;                Целево Извозване: Предварително проучен материал;    За разглеждане, кликнете на Видео  или Оформяне на кипарисиРегион: Централна – Източна България Според изисквания, местоположение (отдалеченост), комплексни трудности на обекта – преценяваме нуждата от техника и способи при оглед на място. Офертите изготвяме безплатно само за резитбите. Донарязването на дървесината относно оползотворяването й, почистването на отпада, извозването или продажбата се договарят допълнително съобразно моментните условия. Цените са валидни до 20 дни, считано от датата на обаждане и потвърждаване. Супер-ОФЕРТИ и ПРОМО-цените важат до 5 дни. 

АрхЛАНД Дендрологични Консултации – при нужда отразяват съществуващо положение, физиология, интегрирана инфраструктура. Съдържат подробна таблична обосновка (за защита или сеч) на дърветата за разрешителни. Подпомагат бързата реакция в случаи на посочен срок на санитарните дейности, преодоляване на неустойки. Тези административни услуги са свързани с кадастъра и са задължителна част в проектите за озеленяване.  

Извършваме лицензирано Опорен план при нови инвестиционни проекти с геодезически заснемания или реконструкции. Липсата на такива графични подложки и схеми, често е „препъни камък“ не само в резитбите, но и за строително-проектантски колективи. Боляръ ЕООД съставя нужната база данни в друг luboland.com раздел:   

Други услуги в ландшафта по фито Санитарни Оценки – Становища – Паспортизиране

са допълнителни експертни становища по трайните насаждения  (фитосанитарни оценки) в редица обекти – градски паркове, лесопаркове, зоо и ботанически градини, авто алеи, пешеходни комуникации …

Във Фазата на проучване и Договаряне – документите за техническо съдействие, агрономна превенция, растителна защита отделно се уточняват. Обикновено те са заявка за потвърждаване на някои офис разходи, консумативи. При обоснован отказ се приспадат от услугата.

градски резитби

При липса на мотивирано предписание / експертиза от Общински Отдели ”Зелена Система”, съставяме сертифицирани становища. Те се отнасят за разрешителни, фито-санитарни оценки и др. документи (уведомления, маркиране-билет за извозване, временно ограничаване движението на МПС-ва); Цените (индикативно без оглед) варират в широки граници: *300-800 лв./дърво според големина и брой до 1 500 лв. Дори бюджетът без извозване за едно дърво може да надхвърли 1800 лв. и до 100 км отдалеченост. Това е факт при особени екстремни случаи, неизбежно ръчно изтегляне с лебедка, опазване на луксозни фасади,  енерго-спестяващи системи, труднопроходими обекти без възможен достъп за вишка!!! Цените са относителни, тъй като зависят от многобройни обстоятелства. Отнасят се за високи над 18,0-20,0 м дървета с опасни и широко разклонени клони (тежащи над 50-6о кг. при опериране/насочване с една ръка, суховършия при кастрене), силно наклонени стъбла и корони, наличие на екстремни условия на труд, запас /консумативи. Стойностно индексиране на различни фактори за спешно реагиране, обезопасяване със сигнализация при двупосочно временно спиране на авто-пешеходно движение, аварии при съвместни работи от екипи на пътна агенция, електро-разпределение, ВиК и др. Сезонни цени на резитби с вкл. мсм. за автовишка, вижте в услуги под наем.

Допълнително се договарят – мерките за извозване или за растителна защита

  1. … това са например: Третирането на отрези, рани или белези от вредители.
  2. Донарязването на дървесния материал (паднал на земя) касае различни ваши цели, изискващи от своя страна определена допълнителна организация за: 2.1. използване за отопление, дворна декорация (настилка от дървени шайби, пънчета за сядане), 2.2. производство на пелети, ламперия, покривни конструкции, огради, 2.3. експериментална  прототипна или унифицирана обработка на ценна или изборна дървесина (за интериорен дизайн-мебели, дърворезби, паркови дървени статуи и декорации). Извозването е пряко зависимо от всички гореспоменати в нашия опит цели. След целевото уточняване за обработване в други стоки, суровини и материали в земеделието, строителството, предприемаме локално проучване за нужното транспортиране по депониране, дърво-преработване;
  • Собствено изнасяне/ почистване на опада от обекта;
  • Предпазване на хора, сгради и паркови съоръжения;
  • За извозване е нужен разрешителен документ от съответната Община до регламентирано депо – едра/ дребна дървесина!;

Търсим шредер (капацитет ф7,5 см) да закупим или наемем за Бургас! Актуално: Вече имаме моторна Био-дробилка / шредер за клони с диаметър 10 (12) см, която предлагаме и под наем в Бургас.

Публикации с клипове и Полезни връзки:  Градски Резитби в България – https://www.facebook.com/groups/525976694404386/Специални условия за плащане (към бюджетни институции, частни  инициативи без документални съдействия в общински дирекции) Промоции Ранна Пролет ÷21.Април 2021: Т.О. ÷15% за нови оферти!ДО Администрацията на долупосочените Общини ЗА под-изпълнителска дейност към екипи, а именно: Община Шумен               –              Община Стара Загора Община Несебър             –              Община Бургас Община Камено               –             Община Царево Община Созопол              –             Община Приморско Община Ямбол                 –              Община Хасково Община Сливен                –              Община Карнобат други (бюджетни предприятия, учреждения) Предлагаме на вашето внимание: Пълно или частично съдействие с лицензирани консултантски услуги. Градски и ИнфраструктурниПрофесионални Резитби (Изпълнител към различни Общински звена: Опазване, поддръжка и развитие на Зелената система, Озеленяване, Благоустройствени строежи, Пътна поддръжка, Екология, БКС, Инвестиционни проекти, Партньорства) на Опасни вековни и Високи дървета по ваши (предписания / позволителни) разрешителни. Цени по договаряне – според местни условия, комплексни трудности, изисквания за допълнително нарязване, разделяне за извозване – едър и среден материал до предназначени депа, дробене вършина. Пълна Отговорност: опазване на хора, локални сгради / постройки, съоръжения, настилки, елементи и др. Експертно Съдействие:  < Фитосанитарни оценки § Дендрологични Експертизи; < Диагностициране възникване на проблеми; < Растителна превенция, защита – болести, вредители, решения срещу плевели; < Паспортизиране на дълготрайна дървесно-храстова растителност; < Други дейности свързани с градския ландшафт (планировъчно-архитектурни с геодезия, защита срещу свличания, ерозия);