ТОП Обекти за широкообхватно пейзажно обслужване

Ландшафт Арх. § Дизайн на 5 Еднофамилни Къщи в общ двор с басейн.
Проект по задание: Паркоустройствен проект в пълен обхват и ландшафтен дизайн (детайлен) на екстериор с парково – арх. елементи и съоръжения.

  • Част 1: Геодезия с вертикална планировка (преработка).
  • Част 2: ВиК и ЕЛ за АПС § парково осветление.
  • Част 3: Благоустройство (твърд пейзаж) – дизайн на вертикална планировка с подбор на материали по настилки/ стъпала, подпорни стени, дизайн на палуба към басейн, ограда (лице), кът за отдих, тераса/стълба до брега, примерен дизайн за естетизиране на ПС с изкуствена (скалистоподобна) облицовка;
  • Част 4: Паркоустройство (зелен пейзаж) – дендрологичен проект с поливна автоматизирана система, с фото реалистични изображения на целия имот, вкл. на сградите и монтаж на околната среда, вграждане детайли от дизайна на градинското осветление, огради, обзавеждане;

Период: 2010 год. / Площ: 0,77дка

Обхват

Досието на целия проект (с въздушна фотография за три измерни екстри) с детайлни подобрения в общото ландшафтно оформление възлиза на над 1 500 страници фотографичен и текстови материал.

Проектантският обем се допълва от екзекутиви развити за различни участъци и съоръжения в процеса на строителството им. Целият период в проектирането по време на строителството е съпроводен от авторски надзор на вертикалната планировка и техническо съдействие за дистанционна кореспонденция.

Стресови моменти

Проектирането е съпроводено от тежки моменти и поемане на професионални отговорности. Клиента окончателно одобрява преместване на ПС в югозападната част от верандата на Дом-5. Обосновката за търсене на по-добра гледка към морето, а не в гърба на Дом-2 довежда благополучното развитие на проекта.

Не разчитане на отделни части от проекта в план от клиента доведе натежаване на 3Д представянето – на общи (по задание) и на особено сложни участъци (допълнително възникнали).

В последните триизмерните изображения са наложени избраните по проект елементи от настилки, подпорни стени, стъпала, огради/ парапети, дизайн на градинско осветление и растителност.

Друг проблем с особен рисков товар се яви в резултат на производствена промяна в модела на избрания гранитогрес.

Изборът му на място при търговеца се прави навън при дневна светлина – много важно уточнение!!!

Срок по договор: 1 година /преди разработката на 3D дизайна по част озеленяване, дендрологичния проект е преработен изцяло/

Бележки: Абсолютно целия екстериор на обекта е разработен по съгласуван със собственик и строител парков проект без заварените сгради и басейн. Премествани и видоизменени са няколко подпорни стени, допълвани са раменни стълби. Коригирани са и посадните места на няколко едроразмерни дървета, поради скалистия терен и засаждания върху бетонови плочи.

Шапките на ПС и стъпалата са изпълнени от термолющен гранит и това много добре приляга на планировката!

Красивата облицовка е заслуга на ефекта от плочката – „Санторини“, впечатление правят и плочката мозайка – чиито фуги са почти не забележими. Парапетите от балконите се повтарят в избора на паната от лицевата ограда, също наш дизайн 🙂

Паркова архитектура и дизайн: БОЛЯРЪ ЕООД
Строител на сгради и планировка: Билдинг 2003 ООД

Галерия