ТочниятПодход

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.

 

Изпълнител в Проектиране и Озеленяване до 300 км от Бургас. 

Въпрос на готовност за реакция в конкурентна цена, в срочно, надеждно изпълнение с креативни решения.

Проект на градина – Обект в м.Райски залив, Созопол

Нека нашето запознанство започне с някои общи въпроси:

  1. От какво имате нужда за вашето свободно време у дома и градината? Имате тераса до 30-50 м2, която желаете да организирате и декорирате икономично. Да е удобна за сезонен всекидневен отдих, компактно обзаведена, красиво оформена със цъфтящи растения. Ако стопанисват малък двор до 300-500 м2, собствениците искат да поместят поне 3 (три) зони (склад-гараж и/или паркинг, градина с малка резервна площ, веранда-пикник-беседка).
  2. Какво е нужно за начало на вашия нов проект? Ситуация на вашия двор с кратко или подробно задание за планиране и дизайн. Ако нямате налична актуална подложка за проектиране или геодезическа снимка на имота си, ние изработваме такава. Оградите на повечето имоти у нас не съвпадат с регулационните линии, т.е. оградени са с известна неточност, която винаги компрометира проекта. Много често, макар да са запознати с това обстоятелство – клиентите предпочитат при огледа на място, единствено да се измерят заградената площ и отстояния от сгради и съоръжения, взети за опорни точки.

Планово задание

Точният подход в Озеленяването към точния ценител на екстериор. Въпрос на опит, на страстно желание, на емоции. Защото животът ни се определя не само от интериора, но и от екстериора, съседа, биосредата 🙂

В практиката частичните проекти се изработват освен без ясни граници и без задания. Факт е и липсата на кадастър за стари ПИ в регулация. За това се налагат локални бързи замервания според предмета на изпълнение за осветление,  озеленяване, реновиране на настилки, на тревна площ. Съответно така се изработват и офертите за конкретизиране на детайли. Да приемем, че започваме проекта и успешно го защитаваме пред възложителя. Той е доволен, понеже всичко от заданието е изпълнено и сме се вместили съгласувано в бюджета успешно. Ето и самото решение преди да покажем др. примери от опита си.

Проект Частен двор За директна яснота по надолу идейният проект или схема е оформен с легенда. Признаваме, че извън обхвата му е опита да представим рисунък на пътеката.

Проект с легенда

Следва Пример на възложен проект за окомплектоване на инвестиционен проект. Подложката е идеална за работа, понеже е Вертикална планировка на УПИ. Проектантската работа значително се улеснява, но въпреки това провеждаме оглед за изясняване на картината, а проекта да вместим смислено и хармонично в нея.

вертикална планировка Това което се изисква по съответните наредби – първоначално го запълваме в цвят зелен и го представяме за съгласуване преди да го изчертаем. Трябва да знаем дори с досада към клиента много подробности за имота – състояние на лице, не отразена от геодезиста съществуваща едро размерна трайна растителност, подземни гаражи, вид на оградата, наличие на нива в двора, респ. подпорни стени, близка съседна околност, търпимост на исторически проблеми и пр. Предложение-зелени площиСъгласуваме и коригираме или допълваме решението за озеленяване, което винаги се придружава с алейна мрежа. Помнете: Малкият обект не трябва да се подценява. Той крие много тайни и възможности за изяви в областта на ландшафтния (земен) дизайн и архитектура, изкуства, майсторства на настилки/ мазилки, декорации, обзавеждане и безброй елементи за удобства, уют и удоволствия. Така Вие с проекта печелите х 2-3 до 5-10 пъти стойността му. Ето защо маломерният проект всъщност според търсенията си заедно с желанието за озеленяване или освежаване се превръща в голям по значимост обект.  Съгласуване за изчертаване

Точният подход изисква опит в проучване на функционалния дизайн с визия в ползване – изграждане – гаранционна поддръжка.

За тях спомагат ясната комуникация, приоритетизиране на целите в проекта. Индикация на непредвидимите експлоатационни разходи или бъдещи затруднения в поддръжката. Всички те могат да се обобщят с цени в дадените срокове. АрхЛанд залага (при потвърждаване на дизайна) производствени цени за доставка на посадъчния декоративен материал в срок до година. До завършване на проекта всички изменения се финализират за окончателните етапни заявки. Обикновено съдействаме с групажни доставки на проектни растителни материали, тревни чимове, поливно-дренажни инсталации, декоративни елементи, почвени смески за преносими сандъци, покривно озеленяване и др. Довършително към технико-икономическите показатели с КСС се залагат всички консумативи в изграждането до предвидените за зазимяване материали на склад.

За да отговорим на тях още в етапа на запитване за съответната фаза в изграждането, Ние разчитаме на коректност в заданията, достъп за огледи и време са консултации -съгласовки с Вас поръчителите.

Дендрологичен Проект (скица за оферта) в процеса на договаряне
Проект по част ПБ (паркоустройство и благоустройство), фаза на предаване

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *