ТочниятПодход

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.   Изпълнител в Проектиране и Озеленяване до 300 км от Бургас.  Въпрос на готовност за реакция в конкурентна цена, в срочно, надеждно изпълнение с креативни решения. Нека нашето запознанство започне с някои общи въпроси: От какво имате нужда за вашето свободно време[…]

Фирма за озеленяване в Бургас и региона

Фирма за озеленяване в Бургас и региона „Arch Land Develpoment“

Arch Land Development е фирма за озеленяване в Бургас и региона. Ние сме специализирани в поддръжка и изграждане на паркове и градини. Извършваме и озеленяване на хотели, паркове, градини. Бизнесът с озеленяване е процъфтяващ бранш в Бургас и региона. Нашата фирма за озеленяване, предлага поддръжка и изграждане на паркове, хотели, градини и почти всичко в[…]

Схеми-отводнителни

Монтаж на водоотвеждащи или дренажни системи

При задържане на повърхностни води, имате на кого да разчитате. Отстранява проблеми с преовлажняване на различни основи в двора.

Подготовката в зеленото строителство – фактор за ценови успех

… лошият опит ражда Ноу-хау* практики за победоносни обекти в зеленото строителство. Така убийствено трудоемките пера в Подготвителните РАБОТИ допринасят успеваемостта на офертите в озеленяването. В Ландшафтно строителство – земните работи са основно ценово перо. Който владее свързаните с тях механизация, градинска техника, човешки ресурси прогресира. В противен случай импровизираме с услуги под наем или[…]

високи кипариси 6

Специални работи в Озеленяването

Специални работи в Озеленяването Задание на проекта: Прикриване на долната сграда чрез зелена завеса Внимание: Гледката от терасата към морето е запазена ! ! ! Специално Озеленяване – що е то? Работата с живата природа е „достояние“ на хуманитарни доктори, ветеринари, зоо-специалисти, земеделски производители, ланд. архитекти и озеленители / градинари. Едро размерното озеленяване в случая касае[…]

План-Схема Ландшафтна Архитектура

Схеми по Ландшафтна Архитектура

Ландшафт – План-схема за ПУП-ПРЗ  ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЛАНДШАФТНИ  РАЗРАБОТКИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАНДШАФТНИ  ПЛАН-СХЕМИ  КЪМ ПУП – ПРЗ  С РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ   Представяме примерен проект (План – Схема) за  ОБЕКТ: ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ 21 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I – 20, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА „ГРОБИЩЕН ПАРК”, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС;  ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПБ)[…]

пътека около вила

Изграждане плочопътека на тревна фуга

Строителни работи в градината Градинска пътека или Стъпки от каменни плочи на зелена фуга Виден резултат и доказателство за добре свършената работа е усмивката на клиента, която се разкрива с привършването й. Винаги даваме професионална гаранция за изпълнение -мин. 3 месеца при наличие на АПС и при авторски след посадъчни грижи. Добрата работа зависи в[…]

Дворна градина - 2006

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. – Изпълнение на Озеленяване – Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка Обект: Частен Двор разположен в км. Черноморец, м.“Червенка“, Общ.Созопол Проект: Дизайн на твърд и зелен пейзаж Период: лято 2006 год.  /  Площ: до 150 кв.м. Обхват: Озеленяване с подготовка на терена Организация: Бургос Комерс -В.Вълков ЕООД „Всяка стъпка, всяко камъче са важни!… в 3 стъпки:[…]

Изкуствени-тревни-килими

Затревяване зелени площи

Благоустройство и Зелена (градска) система ЛандшафтПроекти за Озеленяване с тревни площи. Тревните площи – Повишена трудност от поддръжка ! /професионализъм за ценители на природата/ Инфраструктурни условия и Подготовка на терени за Озеленяване със затревяване на територии предвидени за зелени площи. Проектни разработки. Затревяването е специфична и деликатна дейност в Озеленяването. В парковата среда -тревната площ е тази,[…]

топола-Ахтопол

Градски Резитби-опасни-дървета

ГрадскиРезитби на опасни едро размерни дървета – кастри тежки клони – смила на място – извозва Изкупуваме високи крайградски Дървета от общински гори, къмпинги, зелени пояси за екстремни услуги под наем с извозване Дървесна Хирургия – Дървесинно Оползотворяване – Възстановява – Преизползване – Депониране – Търговия СПЕЦИАЛИЗИРАНИ оздравителни санитарно – фитогенни резитби с професионален подход и[…]