РАСТЕНИЯ ЗА АРХИТЕКТУРА / PLANTS FOR PROJECTS

Комплексни познания и опит с растения и хора. Архитектурно-строителни разработки с растения. Ландшафт бизнес с[...]

Градина на покрива – добавяне на допълнителна нотка зеленина към покривите на вашия дом

Градините на покрива наричани „покривни градини“ стават все по-популярни като начин да добавите нотка природа[...]

архЛАНД development ОБЗОР

архЛАНД Обзор-2017, Област Бургас

1 Comment

Изпълнител на проекти за вертикални планировки с гарантирана поддръжка на озеленяването

Търсите изпълнител на проекти за вертикална планировка с гарантирана поддръжка на озеленяването? Попаднали сте на[...]

ПРЕЗАСАЖДАНЕ ГОЛЕМИ ДЪРВЕТА & ПАЛМИ

ЗАСАЖДАНЕ НА ГОЛЕМИ ДЪРВЕТА, СРЕДНО И ЕДРО РАЗМЕРНИ! ЕКЗОТИ по дизайн или групажни доставки на[...]

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.  [...]

Схема по част ПБ или Ландшафтна архитектура за ПУП на имоти

Осигуряване на минималния процент зелена площ според функционалното градско териториално зониране. Съотношение осигурено за озеленяване[...]

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. – Изпълнение на Озеленяване – Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка Обект: Частен Двор разположен в[...]

Био-Компост-Почвен субстрат-Смески

Универсален Био Компост – Доставка – Хумус субстрат и смески за агрокултури, семена, гъст разсад, пикиране,[...]

1 Comment

Озеленяване на Кондоско Бизнес Център – Бургас

Ландшафт Проект по щатно задание: Паркоустройствo и благоустройство на прилежащ терен към сграда с партерни[...]