Специални работи в Озеленяването

Специални работи в Озеленяването Задание на проекта: Прикриване на долната сграда чрез зелена завеса Внимание:[...]

1 Comment

Точният подход в Озеленяването

Точният подход в Озеленяването е към точните ценители на екстериорни красиви гледки, пейзажи, панорами.  [...]

Схема по част ПБ или Ландшафтна архитектура за ПУП на имоти

Осигуряване на минималния процент зелена площ според функционалното градско териториално зониране. Съотношение осигурено за озеленяване[...]

Изграждане плочопътека на тревна фуга

Строителни работи в градината Градинска пътека или Стъпки от каменни плочи на зелена фуга Виден[...]

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. – Изпълнение на Озеленяване – Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка Обект: Частен Двор разположен в[...]

Изграждане на тревни площи. Видове затревяване. Цени с оборудване.

Тревната площ е преимущество за нашите имоти! Ако терена е тежък, глинест и замърсени с[...]

Градски Резитби-опасни-дървета

ГрадскиРезитби на опасни едро размерни дървета – кастри тежки клони – смила на място –[...]

Аериране на тревни площи

Специализираната дейност – аериране или по скоро годишната й повтаряемост зависи, както от моментното състояние[...]

ЕКСПЕРТ – УСТОЙЧИВ ЛАНДШАФТ

Ключови обекти и опит за комплексно ландшафтно развитие. Проекти за устойчиви имения и курортни паркове.[...]

Мисията (НЕ)ВЪЗМОЖНА! ( 1 )

Поддръжка в Парковото Строителство – последни практики, препятствия, тенденции за развитие. Акценти в Озеленяването: Ландшафт[...]