Парков инвестиционен проект Артур

Архитектурен проект по част ПБ с решение на вертикална планировка, настилки, озеленяване Обект: к.к. "АРТУР",[...]

Благоустрояване на Кондоско Бизнес Център, Бургас

Паркоустройство на прилежащ терен към сграда с партерни офиси. Проект по задание: Паркоустройствo на прилежащ[...]