Идейно-технически проект Парк Естебан

Ландшафтът на бъдещето след доста години Парк комплекс Естебан – Уникална симбиоза между жилище и околна среда. Концепции[...]

Парков инвестиционен проект Артур

Архитектурен проект по част ПБ с решение на вертикална планировка, настилки, озеленяване Обект: к.к. "АРТУР", к.к.[...]