Мисията (НЕ)ВЪЗМОЖНА! ( 2 )

МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА в сферата на Ландшафтните Архитектурни и Озеленителни дейности!

Поддръжка в Парковото Строителство – последни практики, препятствия, тенденции за развитие, цени в градинарството и услуги под наем, цени на абонаментни планове.

Поддръжка на тревни площи

Градинско-паркова Поддръжка /всички устройствени категории/
Корпоративни /търговски и вилни/ терени, Елитни комплекси /ваканционни, курорти/.
Частни дворове с тераси /жилищни, апарт-хотели, ресторанти, резиденции, къщи/

Поддръжка на басейни

Акценти в Озеленяването: Ландшафт Услуги целогодишно в затворен кръг
https://luboland.com – АрхЛАНД Дивелопмънт.

Основни въпроси касаещи парковата поддръжка и ценообразуване са:

1. Вид и големина на територията, изисквания, отдалеченост и др.?

2. Обхват на комуникациите за обслужване /поливна система, осветление, басейн, почистване фуги-настилка-цокъл, канавки-събирателни решетки, английски дворове/?

Поддръжка на външен басейн

3. Вид, размер и възраст на растителността, разпокъсаност на зелените площи, съотношение на открити (затревени, зацветени, заскалени) към закрити с растителност пространства (дървесно-храстови групи, алейни тунелни насаждения, аркадни, плътни плетове или огради, единични засаждания), релеф, достъпност?

Озеленителни дейности

4. Продължителност – еднократно (циклични резитби) или на повикване (пролет есенно почистване), абонамент по сезонен график или целогодишно за няколко години (тенис-корт, детски площадки, футбол/ голф игрища, зелени лабиринти, ботанически градини).

Озеленителни дейности

5. Локация – Наличие на обекти в близък район, местожителство на персонала и пр.

6. Обхват на манипулациите в поддръжката, споделеност на рисковете;

7. Начин на комуникация, издаване, плащане и фактуриране;

Видове поддръжка според Възложител „профил-портфейл“:

 • Стандарт „Проект – Мениджър“ / „Проект – Собственик“ ;
 • Абонамент „Проект – Собственик“ ;
 • Представителна (Лукс) „Проект – Инвеститор“ ;

Градинската поддръжка по нашето Черноморие е относително по-продължителна от тази във вътрешността на станата. Сезона може да достигне нормално 8 месеца, а при топла зима дори 9-10 месеца.

Поддръжка градини

Ето защо мениджъри на елитни комплекси особено с екзотична растителност често грешат. Убедени в своите финансови или строително-ръководни успехи, спешно наемат 1-2 работника или фирми да наваксат пропуснати понякога с месеци грижи само за период 5-6 месеца от сезона, същевременно и икономично на конкурентни цени.

Подрязване на дръвчета

Непредвидимостта именно на местните студове между месец декември и март, често изненадват опитния и мотивиран градинар. Дори да е предвидено навреме загърляне на различни топлолюбиви екзоти (дървета, палми, треви, при често лъжливо затоплящ се февруари – същите леко се развиват срещу спарване (при извънредни посещения с високи стълби) и е възможно отново тяхното завиване срещу замръзване през март.

Фирма за басейни

Донякъде загърлянето със светещи нисковолтови шнурове обуславя икономии в зазимяването. Те обаче изискват термодатчици, които, ако се повредят, поради куп обстоятелства, често довеждат до запалването на цели палми. Тези шнурове не трябва да се оставят през лятото по стъблата на растенията или ако се оставят – се сменят задължително с нови преди следващото зазимяване.

Обработка на земя фирма

Грижите през предходните месеци са от решаващо значение, тогава се организират пръскания срещу група вредители и болести по растенията и тревните площи.

Поддръжка на градински площи

Превантивните мерки се прилагат лесно, понеже мероприятията не се съобразява с – режима на почиващите гости, туристи, посетители, наличие на деца или животни, при спрени напоителни инсталации. За повечето комплекси това е благоприятно, тъй като обслужването на градината отлично се съчетава с освежаване на двора, басейна, обновяване на огради, настилки, осветление.

Най-добра фирма за озеленяване

Важна част от озеленяването е пуска/ зазимяването на поливната система, отстраняване на нередности, профилактика, настройки -поне 3 пъти през цялата вегетация и т.н.

Озеленяване цени

… следва продължение в цени на отделни услуги под наем или обобщено ценообразуване!

Сеитба на рози

Очаквайте НОВИЯ ПРОДУКТ за (НЕ)желани гледки от (НЕ)завършени сгради/ (НЕ)законно строителство, (НЕ)поддържани терени, сметища, различни замърсявания:

 • Маскира § Декорира Екстериорни (НЕ)желани гледки;
 • Разрушава (НЕ)законно строителство, опасни сгради;
 • РЕновира/ -РЕкултивира изоставени имоти с дворове;

Тревни площи поддръжка

следват и др. Акценти в Озеленяването: Ландшафт Услуги целогодишно в затворен кръг https://luboland.com – АрхЛАНД Дивелопмънт.

 • Инвестиционно проучване, инжинеринг на ниско строителство;
 • Довършително-обновителни работи в Благоустройството и парковата поддръжка;
 • Професионални сезонни Услуги под наем в Озеленяването /екстериора/;
 • Разновидни подпомагащи дейности /сервиз, частично производство, търговия/;
 • Механизация и специализирана техника за резитби, земно-изкопни работи;