Ниско строителство на твърд пейзаж (настилки / огради)

Подсилени бетонови настилки (паркинги / рампи), плочо пътеки, паважи и др.;

 • Кофражираме площи за бетонови работи;
 • Отливаме армиран или фибро бетон за къщи и хотели;
 • Щамповаме различни текстурни имитации / плочи – павета – декинг – скала;
 • Полагаме естествени градински каменни плочи за алеи и плочо пътеки на тревна фуга;
 • Трамбоваме / валираме различни основи и покрития за трошенокаменни алеи;
 • Декинг покрития, алтернативни настилки пешеходни площадки / алеи / стъпала;

Изграждаме еко пътеки от естествени материали;

 • Отливане на подпорни стомано-бетонови стени – басейни – огради;
 • Ажурни прегради, навеси, перголни конструкции;

Демонтаж-ремонтни работи огради – растения – пънове – стари покриви – дренажи;  

 • Амортизирани основи, настилки, незаконни огради, тръбни проводи;
 • Премахване / събаряне на опасни покриви, постройки, заграждения;
 • Реже – кастри – рециклира опасни дървета, дънери, пънове;
 • Монтаж на затворени помпено-хидрофорни § поливно-дренажни инсталации;

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

 • Био рекултивиране на нарушени терени, незаконни сметища (бунища);
 • Реконструкция на благоустройствени терени, вкл. ерозионна защита;
 • Маскиране на нежелани изоставени строежи, рушащи се фасади;
 • Терасиране на планировки чрез подпорни градинско-паркови съоръжения – земни откоси, бетонови стени, зидария, габиони, дървени колчета, ПВЦ/ПЕ гео защитни рециклатни системи;
 • Земни работи изкопно-насипни, хумус / торови / почвени смеси / почвена рекултивация, подравняване, фрезова насипани земни маси.

Изпълняваме проектни планове за:

 • Подпорни съоръжения и ландшафтни надземни комуникации – стени / зидове / пешеходни стълби, алеи, плочо пътеки;
 • Сух дизайн на кота цокъл – сутерен, партер, паркинги, покривни градини, тераси;
 • Изграждане на водни каскади – падове, декоративни ручеи / сухи реки, дренажни ивици;
 • Гео пластики, зелени острови, скални кътове, алпинеуми.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – еднократни и абонаментни услуги          

Видео в процес

Земни изкопно-насипни работи в озеленяването

 • Разриване, подравняване на хумусни насипи, фрезоване с мото блок фреза за почва;
 • Внасяне хумус, растения, торови почвени смеси, мулчиращи материали. Аранжиране на декоративни скални късове, чакъл / филц фракции / объл камък, пясък, дървесен чипс по проектни детайли;
 • Пренос хумус – растения – материали за кантове – геотекстил – мулч от декоративен цветен камък / дървесен чипс за дворчета, цветни лехи, партерни кашпи, покривни градини, тераси, висящи саксии.  

Парково (довършително) строителство и доизграждане на зелени площи.

Засаждане / подмяна на посадъчен (дървесно-храстов-цветен) материал. Дендрологично трасиране на посадъчни планове и схеми за зацветяване. Вертикално озеленяване на арки, перголи, фасади с балкони / лоджии, покривни градини. Затревяване на площи за озеленяване с чимове или хидропосев.

Ландшафтно (обемно-пространствено) изграждане на пейзажи с декоративна растителност. Зелено строителство / обслужване на жилищно-административни – бизнес центрове – производствени – институционални – курортни паркове и зелени площи в частни имоти.

Актуална обява за парково строителство за района на Бургас.

ФОТО-галерия в процес