Ландшафтен проект в пълен обхват на луксозен имот в Созопол.
Комплексно решен ландшафтен проект за инвеститор и за строител.
Паркова архитектура за цялата планировка при стръмен терен. Дизайн на настилки, озеленяване, осветление, оградно-парапетни елементи, поливна система. Всичко това при скалиста почва и заварени 4 вили в груб строеж и площадка с басейн. По-доброто представяне на проекта наложи снижаване височините на изградени вече подпорни стени. Проектът залага подбрани материали по вкуса на собственика и съгласувани със строителя за изпълнение. Те реалистично присъстват в концепцията на имота в общ план и в детайл. Впечатление правят извити стълби към басейна от термолющен гранит. Също така скъпо облицовани площни подпорни стени, внасят средиземноморско излъчване с много интересен оттенък на залез. Хармонично парковите елементи от паната на лицевата ограда се повтарят при парапетите на терасите и са в общ тон с градинското осветление.
Паркова архитектура в пълен обхват на разработване. Ограда, настилки и съоръжения за достъп, озеленяване и паркови инсталации. Всичко това допринесе за класическия стил на обекта отговарящ на сградите и желана околна среда.
Целта на архитектурата е да прави клиента доволен и щастлив. Нещо повече – да допринесе за добро съжителство на всички собственици, на техните гости и приятели. Какво е доброто съжителство? Позитивната атмосфера определена от архитектурните линии, форми, обеми, зони, общо пространство. Останалото е разбиране и начин на живот.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА