Зелен чертеж на вила при скалите на Созопол

ЗАДАНИЕТО ЗА ПРОЕКТ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Е ДАДЕНО / ЗЕЛЕН ЧЕРТЕЖ

Обект: ДВУФАМИЛНА ВИЛА С ТЕНИС КОРТ

Дендрологичен проект за икономична градина

Разновидни: Временно затревяване на тенис корт (пет месеца).

Цели на чертежа по озеленяване:

1 – Калкулиране на земните маси и СМР по внасянето им на всички нива;

2 – Подбор на растителност, ефектна но не екзотична, подходяща за първа морска линия;

3 – Организиране на декоративни дървета и храсти по одобрена КСС ;

/ дендрологичен проект на зададени зелени площи, терасиране с подпорни стени /

4 – Проучване годишен бюджет за гаранционна градинска поддръжка;

5 – Проект с КСС за монтаж на автоматична поливна система;

6 – Затревяване на тенис корт бетонова площадка / идеен етап;

Зелен чертеж на вила при скалите на Созопол

Зелен чертеж на вила

Място: Созопол / Период: лято 2015год. / Площ: 0,35дка.

Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и монтаж на АПС.

Особености на терена: Стръмен терен на бивши скали. Тенис корта е вграден в скалите.

Зелените площи са стъпаловидно проектирани от архитекта на сградата. Така са оформени цветарници около двуфамилната вила.

В озеленителната професия, по-малките от тях и тесни ивици се наричат клоцове.

В представения зелен чертеж всичките около 7 (седем) нива са терасирани с планово начупени подпорни бетонови стени. Видимата им височина е около 80см.

Това не се отнася за подпорните стени между сградата – тенис площадката и паркинга.

Проекта е реализиран точно по дендрологичния зелен чертеж или зелен дизайн. Предвидени са трудностите в поддръжката при самото строителство. Доколкото е възможно в предвид зададения рисунък на подпорните стени. Съдържанието е окомплектовано с оразмерена поливна система.

Опитът в строителството е първостепенен. Успеваемостта на проекта е комплексна работа. За него са важни познанията за материалите, желанието на клиента, добрата работа на строителя изпълнител. Тук имаше пълен синхрон между инвеститор – строител – проектант – доставчици.

Може би поддръжката на градината е най-тежката работа, особено при наличието на толкова стъпала и стени за прескачане, пренасяне на инструменти. По тази причина има само една постоянно затревена площ в чертежа.

За съжаление на поддръжката, тя попада в най-ниската с тревен скат и равна част на имота.

Обозначена е като зелен партер, предвиден в бюджета за зачимяване.

На много места изникваха опасности от липса на парапети. Това вече ще покажем, като изпълнение на озеленяването в следващ проект.         Вероятно темата ще е „Изграждане на терасирани градини на скали“.

Нарисуването на зелен чертеж на вила край скалите на Созопол е красива гледка. Величествените скали, сините води и буйната зеленина го правят идеално място за всеки, който иска да се насладите на спиращи дъха гледки. Самата вила е шедьовър на дизайна със своите сложни детайли и уникална архитектура. Стените му са направени от бял камък, а прозорците са с дървени капаци. Терасата е с изглед към морето и предлага невероятна гледка към хоризонта.

Созополските скали осигуряват зашеметяващ фон за тази рисунка, която ще накара всеки зрител да спре и да се възхити на красотата ѝ. С тази зелена рисунка почти можете да се почувствате, че стоите точно там, на ръба на скалата, и поемате всичко, което природата може да предложи!

Проектант: Сеньор л.арх. Л.Петров

Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД

Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД