Опасни общински резитби с вишка
Градски резитби с вишка

Резитби на улични дървета с авто-вишка

Търсите специалист за кастрене на

опасни градски дървета при проводи?

Имате издадени разрешителни за санитарни резитби?

Обширна улична мрежа с години отлага формиращи резитби?

На място по ваше задание и нужни разрешителни за санитарна сеч, даваме решение дори в сложни ситуации. Смеем да твърдим, благодарение на прецизността в работата, професионална отговорност и много други фактори, за отличната си конкурентност. Търпението при напрегната работа се отблагодарява с успех.

Улични резитби
Опасни резитби с кран вишка

Ние сме опитен изпълнител в премахване на гигантски дървета с

дънери или тяхното екологосъобразно подкастряне.

Оборудвани сме с технически поддържана платформи с височина от 20 до 30м.

В случаите на невъзможност от достъп с авто вишка, извършваме резитбите по алпийски метод.

АКЦЕНТИ В РЕЗИТБИ С ВИШКА НА УЛИЧНИ ДЪРВЕТА

АКЦЕНТ – 1: Освен спазване на всички инструкции по здраве и безопасност на труда, какво още съблюдаваме?

Високите резитби с вишка, подобно на строителните работи спазват ежедневни инструктажи по безопасност и здраве. Запознати сме с всички поети рискове и съблюдаваме опасностите от възникване на щети. За целта обезопасяваме районите на обслужване с пътна сигнализация, както и на пешеходните трасета. Операторите – резачи са подсигурени с колан/въже за вишката и са със задължителни застраховки. Изправността на използваните машини, наличие на резервни части за подмяна на място. Това е така дори да сме в пълно оборудване с четири вида моторни триони.

Техническата изправност на платформата / авто-вишка или кран винаги се проверява. При съмнения се правят документални справки с оператора на вишката за изправността и съответствия с изискванията на Инспекцията за държавен технически надзор. Така се минимизират злополуките при авария на техниката, която е едрогабаритна и тежка.

Резитби от вишка при проводи

Много рядко в градски условия и възможно обезопасяване, предприемаме събаряне на опасни дървета.

Резитби от вишка при проводи
Формиращо кастрене – улични чинари

Близо 10 години развиваме дейността по Резитби с вишка на

опасни градски дървета за частни и общински собственици

Надяваме се да спомагаме и вече за все по-големи площи безопасността на гражданите. Това е целта ни – да работим за поддръжката на

зелената система, а тя да продуцира кислород и филтрира запрашеността на градовете ни.

АКЦЕНТ – 2: При бури и урагани, уличните и градски паркови дървета

след резитба са значително по-устойчиви

При инциденти всички знаем, какви щети нанасят не само определените за опасни, но и не обгрижени тежки и високи дървета. Всички тези улични дървета у нас застрашават живота на гражданите, на техни гости, на пътуващи хора. Тяхното поваляне от силните ветрове, всъщност унищожава именно най-ефективната едро размерна зеленина. В много случаи може да пострадат покриви или цели сгради, също при падане, да смачкат автомобили – негодни понякога за ремонт. Да отбележим тук, при непредвидени, но зачестяващи последните години бури се нанасят редица вреди и обществени щети по подземната или надземна инфраструктура.

Прекъсването на проводи може да доведе до възникване на пожари, навсякъде при падането на дърветата в тях, чрез предизвикване на токови искри. Нови или стари настилки и градско обзавеждане пострадали при паднали клони или цели дървета, също се налага да се подменят. Със сигурност пропускаме нещо, що се касае до загуби при подобни явления, защото списъка от щети е огромен, без значение големината на засегнатите селища.

АКЦЕНТ – 3: Общинските резитби с вишка третират максимален брой

дървета по план – график в различни райони, които се стопанисват

Заедно с Възложителите си се отнасяме към градските резитби напълно отговорно. Повечето общини със специалисти – еколози, ландшафтни архитекти, арбористи, лесовъди изготвят планове за стопанисване на зелената градска система. В тях те включват основните и по-малки населени места. Освен общински дървета те обслужват с резитби и опасни дървета в частни имоти. Определено за съставяне на оценка за разрешително са нужни редица заявления и от страна на населението. Минават месеци, понякога години, за да се обслужат всички дървета за даден градски район. Ето информация от бърза справка в Гугъл за зимни скелетни резитби за обезопасяване на корони в община Добрич 

Позволяват едновременно развиване на короните при уличните дървета.

Така техният силует остава хомогенен и добре структуриран.

Не малка би била ползата от съчетаване на резитбите за частни собственици на имоти, с тази на улиците. С подобна организация всяка община може двойно да допринесе за поддръжката на зелената система. Все пак тези мероприятия се провеждат на всеки поне 5 годишен период. Не всяка община разполага с авто-вишка с височина над 20м, нужна със сигурност. Има различни нестандартни практики у нас от различни дирекции за поддръжка на пътищата. В някои села от Бургаско например в с. Тръстиково за обезопасяване на уличните електропроводи използват челен товарач със циркулярна приставка за кастрене на надвиснали клони от уличните дървета.

В района на Айтос кастрят магистралните орехи с багер и резач в кофата. Много по-добра работа би могло да се свърши от санитарен багер оборудван със страничен шредер, разбира се при подходяща специализация на оператора. Не само подкастря дърветата при кръстовища с намалена видимост, но почиства банкети и канавки от тревна и храстова растителност. Може да видите такъв в Групата ГрадскиРезитби и Био Компост България.

АКЦЕНТ – 4: Избор на подход или метод при уличните резитби и

на модел вишка (платформа) за височинна работа

Методиката на работа при градски условия е индивидуална при колегите с екипи за улични резитби с вишка. Съчетаният метод със стълба е за предпочитане преди ползване на вишка. Това се налага най-вече при широки дървесни корони оплетени с много кабели и реклами или други препятствия отнемащи излишни машинни часове или наеми. При такова обхождане, трасетата се опознават по-добре. По индивидуална преценка работата при общински резитби може да наложи използване първоначално на авто-вишка с дължина до 20-25м., където трасетата с проводи се освобождават. Така след тази работа, вече резитбите с по-голяма вишка имат нужната видимост и може да обслужат повече дървета във всяка община.

Успешно подпомагаме общински предприятия, бюджетни учреждения и промишлени зони в региона на Бургас.

Улична резитба в Средец
Улична резитба в Средец

Запознати сме с някои специфики при премахване на сухи или изгнили стволове. При тези случаи имаме свличания, рухване и рисковани падания на огромни дървесни маси по твърде не свойствен начин. Това допълнително прави дейностите по улични резитби непредвидими. Подобно на всяка строително де-монтажна работа на голяма височина се спазват редица указания, вкл. и за безопасност на труда. Старателно и максимално прецизно работим с нужната постоянна концентрация. Желателно е при резитбите на повече градски дървета над 40-50 бр. използване на двама резачи – метод, позволяващ смяна на оператора, без да се претоварва физически. Много от инцидентите са резултат от претоварване и падане на клони на платформата. Ползване на два екипа с вишки, също е вариант за високите градски резитби и санитарно обслужване на опасни дървета.

АКЦЕНТ – 5: Съвместяване на общинската резитба с местните

служби за въздушни проводи и пречещи автомобили –

разчитаме на местната администрация за съдействие

В тази работа, никога не може да се каже, че си достатъчно подготвен или защитен. Тук основен фактор е благоприятното време и готовността за действие. Срокът за извършване на резитбите по оформяне на уличните дървета, винаги кореспондира с мобилизацията и поддържане на планираното темпо. Когато скоростта на работа намалява, координатор на място прави технически промени. Уменията при кастрене от стълба, от покрив, от скеле, от платформа или на въже са от изключителна важност за екипа ни. За това работейки опасни резитби, постоянно наблюдаваме процесите и обмисляме подобрения. Повечето са свързани с вложения в сигнализация, екипировка, инвентар, машини, лебедки, техника и т.н.

АКЦЕНТ – 6: Почистване биоразградим отпадък

Събирането на отпада при резитбата понякога е част от работата. Тази дейност е обвързана с възможност за близко складиране и обработка. Спрямо самата резитба отнема повече време за извозване. Отпадъка така се превръща в суровина за отопление на детски градини, училища и др. учреждения. Обикновено депата приемат сепарирано вършината и листната маса от едри клони и стъбла. За това те отделно се товарят и превозват за преработка – депониране – производство на компост и био газ. Освен това комуникационните автомобилни и пешеходни трасета, освен зелените площи след резитба се почистват от камион с шумосъбирачка и финно с духалки. Освен за възстановяване облика на средата, почистването предотвратява запушване на уличните канавки и водосъбирателни шахти.

АКЦЕНТ – 7: След завършване резитбата на всяко дърво

едрите отрези се покриват с боя

Така откритите рани се защитават от атмосферната влага и валежи, от различни вредители и гъбни заболявания. Тази манипулация се прави с кафява или зелена блажна боя и това е достатъчно за нормалното възстановяване на дърветата.

Предлагаме към специализираните услуги по паркова поддръжка още:

Експертни становища при нужда и съдействаме за разрешителни.

Изготвяме фитосанитарни оценки за обекти от всички категории.

ГАЛЕРИЯ И С ДРУГИ ОБЕКТИ В БУРГАС И РАЙОНА

Ако проявявате интерес към улични резитби на опасни дървета с авто вишка,

заповядайте в FB-групата ни на https://www.facebook.com/groups/visokirezitbi