Паркова композиция – Идейно-технически проект Парк Естебан – Уникална симбиоза

Идейно-технически проект парк Естебан - паркова композиция

между жилище и околна среда

Парк комплекс Естебан -презентация

Идеен парков проект за жилищен комплекс Естебан

Задание на Възложителя е създаване на приятна паркова обстановка. Като бъдещи стопани предпочитаме ефектна зеленина с близка на българската природа растителност. Да има различни зони за почивка – около басейна, оформяне на партерното ниво на сградите с храстови групи. Свободното място в двора, да прерасне в спокойна среда за разходка. Да се предложат проектни допълнителни занимания за развлечение или спорт на открито. След избор на настилки, те да бъдат оразмерени с цел трасиране и изграждане на планировката. Декоративните растения да се калкулират количествено и да се потърси тяхната доставка. При пазарно намиране на определеното с проекта видово разнообразие, да се капарират за производство и осигуряване в сезона на довършителните работи и озеленяване.

Работен парков чертеж-чернова

Проектът за външната паркова среда е ограничен от контурите на сграда, басейн, имотни граници. Или обратното – пълна свобода на действие извън обсега на конструкциите за сгради – басейн – огради. Това е проектантската същинска работа по планиране на вертикалната планировка и консултации със строителя. Общи насоки по площно разпределение и зониране на кота-ниво околен терен. Всички проблеми по отводняване и дрениране дъждовните води да се решат окончателно. Да се вземат под внимание парковите комуникации – осветление, напояване. Най-накрая да се даде с крайната фаза за пространствено оформление обемна композиция с декоративна растителност.

Къде най-добре да ситуираме детската площадка и тенис корта?

 Работна скица чернова на паркова композиция

ИДЕЙНО ТЪРСЕНЕ –

ПАРКОВА КОМПОЗИЦИЯ –

СТРУКТУРИРАНЕ

Търсене на пространствата в обхвата на имота.

Планови композиционни оси.

Работна скица фрагмент

 

Работна скица на паркова композиция

Работна скица

Работен чертеж на паркова композиция

Инвеститорът, възложител на ландшафта е строителя на комплекса и бъдещ негов управител. Това също ни е от полза, в комплексната работа по планиране на интересни и занимателни пространства. Градините създават допълнителна стойност на недвижимостта и повишават продажбите с над 15%. Тези които ги ценят, търсят покривни апартаменти с озеленени тераси или купуват партерни жилища за да имат близкия план със зеленината.

Работен парков чертеж_
Боляръ ООД

 

Строителството на обекта, на това място поставя началото на един нов живот. Този начин на живот се нуждае от приобщаваща атмосфера – съзидателна, позитивна, спокойна. В това е отговорността на титлата ландшафтен архитект.

Как се сътворява паркова композиция от затворен тип?

Капацитет на обслужване: 85 +/-3 семейства на площ от малко над 6 дка.

За новите собственици е важно да се чувстват уютно и навън. Това природата и то в много кратък период от време го умее най-добре. Тогава удоволствието от пребиваване в комплекса би било двойно по-голямо.

Ще опитам да обясня ролята на проекта в процес на идейно-техническото разработване на истински стилна градина. Тя е съставна част от хубавия живот на бъдещите собственици и техните поколения. От заданието и взаимни усилия на строителя до крайния завършек. Придържайки се към академични принципи в устройството на открити пространства, още в първите стъпки на проекта имах вътрешна убеденост за придаване на „частица“ успех в инвестиционния процес с разработката на парка. И ето – изходящите неща са налице за проектиране, знаем какво искат да правят жителите, какво да има в имота им, остава да им го дадем. Това са опити за съчетаване на повече дейности в парк Естебан и разполагане на нестандартен тенис-корт. Същевременно да се случва и обслужване за достъпност на средата, подход за подземен паркинг.

Мини голф сред музикална градина

Тенис площадката отпада, на нейно място надделява разполагане на мини-голф сред парка. Неговата площ и активност са спокойни, не притискат пространството. На свой ред обединяват с играта всички възрасти – деца, юноши, възрастни. Така парковата композиция постига в геометричните граници добра хармонична завършеност. Пейзажната линия на мини-голфа разведрява правилните форми на терасираните шезлонг зони около басейна. Тези партери, на места на две нива (отделени с жив плет) са замислени, като зелени плажни ивици. Технологично същите отстъпват на настилка от щампован бетон, която много по-лесно се почиства и поддържа под шезлонгите.

 

Балансът на проекта за парк на ЕСТЕБАН се оформя от озеленяването с дървесна и храстова растителност. Приятната атмосфера се допълва с парково-архитектурни елементи – аркада от ковано желязо, колонада с женски фигури, ангел на изкуствени скали. Сухата река и гео пластики създават романтика сред кътове с пейка, Афродита-скулптора и др. Цветни многогодишни фигури засилват сезонния акцент. 

Огледално на сградата открита територия, трябва да постигне функционална съвместимост към замислените дейности на бъдещата среда с вода, зеленина, спортни занимания и отдих. Преобладаващо жилищната сграда на Естебан разполага с добре обмислени функции, типични за компактните селища. Комплекса предлага освен паркова среда и редица други удобства, транзитна свързаност и контактност със социално-културния живот в района на Несебър.

“ Парк Естебан постига всичко планирано! „

л. арх. Сеньор Любомир Петров