Благоустрояване на луксозен комплекс АРТУР

Спечелихме строителя с идейното си проектно предложение

при самата среща от запознаването ни

Релефът и удължената форма на имота предполагат терасовидна паркова композиция. Сгради, комуникации и зелени площи са стъпаловидно планирани. Алеите с площадки и стълби свързват пешеходните потоци между сградите по приятен наклон на терена. Настилките са избрани от щампован бетон. Тук трудността на този парков инвестиционен проект и изграждането му е в подпорните стени. Те внимателно се преценяват с ненатрапчиви височини. На места се налагат декорации и озеленяване за намаляване на визуалното им присъствие.

Скица на Парков инвестиционен проект Артур
цветни проектни изображения

В парков инвестиционен проект „Артур“ преобладават паралелно издължените форми на алеите и зелените площи. Проектираният парк е в класически геометричен стил. Разполага със степенувани отгоре-надолу:

  • партер с басейн и зона шезлонги;
  • кътове за открити занимания;
  • симетрични цветни фигури;
  • боскетни кръгове, наподобяващи мини лабиринт ;
  • кътове за сядане и беседки;
  • детска площадка, – декорирани с парково-архитектурни елементи – ротонда, фонтан, скулптора на Афродита.

Проект за курортно благоустрояване

Oзеленяване с покривни градини и зелени тераси

Алт
колонада и мини ротонда при басейна създават уютно пространство

Ландшафтно-архитектурното решение има за цел да организира обемно-пространствената композиция на екстериора. Да подобри условията на микроклимата, с това стандарта на живот и рекреация. Основно задание в озеленяването е да няма тревни площи. Градината е проектирана с многогодишна почвопокривна растителност, която по-лесно се поддържа от затревяването.

Проектът отговаря на изискваните градоустройствени показатели за проектиране на сгради в рекреационни територии от разновидност „курорт” (Ок) в „УПИ IIІ-4014”, кв.27, к.к. „Св. Влас”, общ. Несебър, а именно минимална озеленена площ – 50% или 3 424.00м2 при обща площ на имота 6 848.00кв.м.  По графични данни озеленената площ възлиза на –  3 711.25м2 или 54.19%. 

Бележки: Към сумарната зелена площ на к.к. АРТУР участват:

  1.  30% от площта на бетонно-тревните елементи;
  2.  50 % от площта на специфичното (вертикално и по перголи) озеленяване;
  3.  10 % от площта на покривното озеленяване при всички нива на четирите сгради;
Гледка от градините на Артур към Несебър
Гледка от градините на Артур към Несебър

Парков инвестиционен проект на алейна мрежа (твърд пейзаж) АРТУР:

Главният подход към сградата в този парков инвестиционен проект е осигурен чрез естакада, която е с усилена настилка и води до паркингите намиращи се на източната и южната страна на парцела. Проектирана е триметрова транспортна алея за обслужване на сградата. Излазът й към улицата е заоблен при връзката й с уличното платно с R3,50 м. Сградите са снабдени с два автомобилни подхода към подземните паркинги на ниво сутерен. Алейната мрежа е ортогонална, умело съчетана, както с терена, така и с нуждите на посетителите. Решението е луксозно, напълно отговарящо на архитектурния облик на сградите. Условно терена, според нивото му, се разделя на две части – северна и южна. Двете части се обединяват с парадни стъпала и три подпорни стени от площадката на басейна към сградите в долната част на терена. В южната част на терена алейната мрежа придобива парков характер с множество кътове за отдих.

Предвидени в парковия инвестиционен прокет са два пешеходни подхода с великолепни портала от ковано желязо към парковата част. Настилките са от теракота и щампован бетон по избор на инвеститора за цветово решение на алеята, бетонова лята за автоподхода и бетонно-тревни елементи за паркинга. За детската площадка е предвидена безопасна настилка от малки несвързани елементи. За котирането на настилките – изходяща начална точка е застроеното петно на сградата.

Чертеж на парков инвестиционен проект Артур
План чернова за озеленяване-парк Артур

Дендрологично решение на парков инвестиционен проект (зелен пейзаж) АРТУР

Дендрологичният състав е съобразен с почвените и климатични условия на местността. Растителността е умело подбрана с цел създаване на максимален комфорт на обитателите. Пред естакадата на главния вход е проектиран етажиран воден кът с боскети и зацветяване.

Площадката на басейна, разположена в задния двор, е обособена в тераса за слънчеви бани с колонада. Тя съчетава комфорт и екзотика в едно чрез разполагане на кашпи с видове от Palmaceae. Терасата за слънчеви бани граничи с тази на ресторанта, от която се открива гледка към южната паркова част. Към нея водят парадни стъпала симетрично орнаментирани с храстови и цветни групи.

Южната част на обекта е развита с парков облик, съчетавайки пейзажни алеи с кътове за отдих и рекреация.

Алт
3Д-изображение-басейн                                                                   алт

Условно е разделена на две части – източна и западна. Западната  се състои главно от цветни фигури и боскети, които придават изтънченост и стил на композицията. Алеята завършва с детска площадка и площадка за открит фитнес, които са изолирани чрез дървестно – храстова група от паркинга.

Източната зона е развита в стил барок. Проектирани са пищни композиции, добре балансирани в хоризонтала и вертикала. Отделено е голямо присъствие и значение на водните елементи, които подчертават уширенията на главната ос. Типично за стила, растителността е подредена в централна симетрия. Заложено е на влиянието на ниската растителност (цветя, ниски храсти) в добре подредени фигури и боскети, докато средноразмерната и висока растителност е изтеглена в източната периферия на обекта, служейки за естествена преграда между паркинга и парка.

Инвеститорът преосмисля проекта и премахва в строителството този паркинг, който тангира с пешеходна улица-алея по кадастралния план на околността. Така именно печелят площ за парковата част, която истински приляга и хармонизира средата навън. С нея точно печелят симпатии от всички собственици и посетители на комплекса. 

Всички арки от ковано желязо на терена са съчетани с катерливи рози (Rosa banksia Lutea), създавайки романтично – стилна обстановка за почивка. Предвидено е частично разполагане на перголи по външните паркинги с увивни ярко цъфтящи храсти (Lonicera caprifolium, Clematis montana ‘Rubens’).

В предвид настоящият проект, територията на обекта получава облик на добре оформена и функционална площ. Проектът е съобразен с екологичната обстановка на обекта и допринася за благоустройството  и хармонично ландшафтно оформление.

Повече за настоящото на комплекса може да видите, както и за другите обекти на „V&P RESIDENCE CLUB“: https://vipresidenceclub.com/property/artur/