Дворна градина - 2006

Проект на вилен двор с екстри

Ландшафтна Арх. – Изпълнение на Озеленяване – Гаранционна (споделена) градинска Поддръжка

Обект: Частен Двор разположен в км. Черноморец, м.“Червенка“, Общ.Созопол Проект: Дизайн на твърд и зелен пейзаж

Период: лято 2006 год.  /  Площ: до 150 кв.м.

Обхват: Озеленяване с подготовка на терена

Организация: Бургос Комерс -В.Вълков ЕООД

„Всяка стъпка, всяко камъче са важни!… в 3 стъпки: проект, изпълнение, обслужване – Сътворяваме красотата, учейки се от съвършенството на природата“.

1 -креативност, 2 -оригиналност, 3 -комуникативност…постоянен процес

Описание: Откъм лицето на имота – градината е върху насип от 1-1,5 м. Изискванията за сух кът, преодоляване на високото стъпало на верандата и някои маскирания на капаци от шахти – напълно постижими в заданието за дизайн на двора. Условията в озеленяването за опростено оформление с лесна поддръжка (с ръчно поливане) също са изпълнени технически.

проект за озеленяване
Идейно-технически проект за озеленяване на вилен двор.

Основни цели на проекта:
1. Пласиране на растителен материал за декоративни нужди;
2. Озеленяване на малък фамилен двор с проект, точна КСС и Бонуси –
екстра по дизайн на настилки +3D изглед към градината.

дизайн на настилки в озеленяването
Проектът на алеята (в допълнение на дворната градина) със зелена ивица – допълва зелената площ. Основни елементи – павета в различен цвят и размер по избор на клиента.

За нас проектът (макар маломерен) е поредно доказателство, че ландшафтната архитектура е архитектура на външната среда – пешеходни настилки, водни и зелени площи във всички зони на териториалното устройство. Ние не сме само и единстве-но специалисти в озеленяването и/или търговия с растения. Надскачайки поставе-ните задачи – създадохме предпоставка за самостоятелно развитие. Днес сме доказа-ли се широко специализирани предприемачи и архитекти на околната среда. Това са  твърде сложни процеси повлияни от различни фактори/условия – географско положение, климат, сезонна цикличност, политико-икономически/ бизнес предпо-ставки, частно насочени местни и чуждестранни инвеститори-строители-стопани, работодатели, частна свободна практика за трупане на опит, публични позиции, смес от последните две, опит в чужбина, развитие на сходни спомагащи бизнеси и мн. др. Преплетени помежду си те преливат през сложните човешки взаимоотноше-ния за краткосрочни възможности или дългосрочни перспективи за реализиране на пазара, кариерно израстване, създаване -семейство/дом, пътувания, реинвестиране и боравене с финансови инструменти за преодоляване на различни кризи. Приемане на нови гъвкави и смели кадри зависи в голяма степен бъдещото развитие на постигнатото и поемане на още по-големи рискове,споделяне на отговорности.

Ландшафт 3Д дизайн
Фотореалистично представяне идеята на проекта в реален мащаб.

Клиентът след всички положени усилия е доволен – не само от проекта с 3Д,
а и като свидетел на подготовката и самото озеленяване. Започнатата (заварена)
настилка сам развали, за да направи щрихования – бонус дизайн!!!

Изграждане Вилно Озеленяване
Изпълнение на проект за озеленяване.

В заключение е и Нашия Бонус:
„Това което ни представихте с картинка, го изпълнихте точно така, както и ние
самите пожелахме!“ … с усмивка 🙂

нов двор - нова градина
Финал на новото озеленяване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *