Ландшафтно проектиране и дизайн на паркови планировки

Инженеринг проекти, озеленяване и паркова архитектура. Довършително строителство. Ландшафт практичен дизайн, инвестиционно-иновативни решения.
Идеен ландшафтен проект на престижен к-с Артур, Несебър, к.к. Св.Влас, 2008г.                                                                                       Проектант: ланд.арх. Любомир Петров

 

 

 

Всяко селищно пространство е устроено с всички свои компоненти на средата в услуга на живота. Какво проектираме ние? Изключваме сгради, интериор и пътища, но се съобразяваме с тях естествено. Това са нашите обекти за проектиране, които касаят обитаване на открито, вкл. покривните градини.

Ландшафтна визуализация с покривни градини на престижен к-с Артур, Несебър, к.к.Св.Влас от 2008г.  Проектант: ланд.арх. Димитър Гонгалов

Всички заедно отразяват ландшафтът в който живеем. Неговите елементи – пешеходни комуникации (алеи, площади), инфраструктура различни публично-частни удобства и зелени площи (паркове, квартални или централни скверни градини или дворове) са част от кадастр. карта на дадено населено място. За същите елементи важат редица нормативи. Тяхното планиране и изграждане зависи от редица сложни взаимосвързани фактори на „среда – човек“. За това започвайки от гео проучвания, архитектурни площоразпределения, функцион. зониране, иновативни концепции в инвестиционното проектиране, екологични изисквания на СЗО, ние изграждаме уникален продукт за градски дизайн или услуги. Те трябва да отговарят на динамичния живот, стандарти, възприятия за природата и др.

Архитектурният колектив „АрхЛАНД Развитие“ дава възможности за изява на различни свои и наети екипи. Редовни проекти са отделни малки задания за допълване на архитектурно-строителни обекти. Отзоваваме се на дребни възлагания за презатревяване на терени, монтаж на поливни системи, доставки на растения, вкл. на торове и препарати. Инженеринг в Озеленяването земни  изкопно-насипни, довършителни СМР, агро-технически работи,декоративни засаждания-оздравяване-укрепвания-премествания-подмени-премахвания. Съставяме схеми за управление на води и отпадъци, за зелено строителство и монтаж на паркови елементи. Редовни и нови клиенти разчитат на нас за Абонаментна Поддръжка на зелени площи с растителна защита и обслужване на помпено-поливни системи. Ежегодно в цялата страна съдействаме в крупни ст.бет.демонтажи, събаряне на опасни дървета. Търсим нови обекти за рекултивации, градински-сстп. услуги и др. разновидни имотни екстри и удобства по авторски архитектурни и дизайн проекти.

© АрхЛАНД Развитие, 2017 г. ®