Двуфамилна вила с тенис корт

Проект по задание: Дендрологичен проект за икономична градина. Разновидни: Временно затревяване на тенис корт (пет месеца). Период: лято 2015год. / Площ: 0,35дка. Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и монтаж на АПС. Проектант: л. арх. Л. Петров. Изпълнител: БОЯР-ЛандИнвестПлан ЕООД. Поддръжка: БОЛЯРЪ ЕООД. Виж още