Градински Грижи в Озеленяването

Градинската поддръжка по Черноморския район у нас е по продължителна от тази във вътрешността на станата, където сезона може да достигне нормално 8 месеца, а при топла зима дори 9. Грижите през преходните месеци са от решаващо значение, тогава се организират пръскания срещу вредители и болести по растенията и тревните площи.

Превантивни мерки

Превантивните мерки се прилагат лесно, понеже мероприятията не се съобразяват с режима на гостите или туристи при липса на валежи и при спрени напоителни инсталации. За повечето комплекси това е благоприятно, тъй като обслужването на #градината отлично се съчетава с освежаването на двора, басейна, обновяване на огради,настилки,осветление.

Фирма за озеленяване

Важна част от озеленяването е пуска/ зазимяването на поливната система, отстраняване на нередности, профилактика, настройки – поне 3 пъти през цялата вегетация и пр.

През периода 2017-20г. в стремеж за пълно удовлетворяване на обекти за редовни градински услуги, разработваме обобщен ценоразпис за годишни абонаменти.
Площният обхват за 2017г. ще е в рамките на 500 до 1500 кв.м. с обслужване на поливни инсталации без провеждане оглед на място! Договарянето ще важи до 2 мес., след месец май в сектора ще предлагаме само основни сезонни посещения.

Най-добра фирма за озеленяване в Бургас

Цените ще се предлагат в 1 и 3 год. план, последния ще реализира икономии над 10% спрямо вашия предходен период на разходите. Ориентировъчно поддръжката за тези площи ще варира между 6,30 до 4,90 лв./м2/год. и 5,60 до 4,20лв./м2/3год. за съответните гореспоменати площи при отдалеченост до 30-40 км.
Тези цени не вкл. разходи за подмяна на сухи заварени растения, подновяване или реконструкция на тревни площи, сезонно зацветяване, за терени с екстремни наклони, насечени с множество подпорни стени и стъпала;