Схеми-отводнителни

Монтаж на водоотвеждащи или дренажни системи

Изграждане на дренаж в двора. Диагностика на проблемните участъци със задържане на дъждовна вода.
Гравитационно дрениращи системи подобряващи водния отток, дори при нестихващи порои.

Изграждане на дренажни инсталации

Условие за удобно използване на всеки двор целогодишно е отличната отцеждаща способност на терена.

Обикновено проблемите с дренажа са свързани с лошо проектирана улична мрежа, безотговорно използване на водопроводните ресурси, тежки почви, високи подпочвени води, липса на поддръжка в съседните имоти, наличие на течове, замърсен/ задръстен канал;

„Всяка къща или двор се нуждае от добър воден отток.“

В днешните условия на климатични промени и аномалии, отводняването трябва да се преоразмери или допълни с други елементи. Например със съоръжения за водохващане и съхранение, което би било от голяма полза за преизползване на водата. Без значение са физико-механичните качества на почвите, наличните наклони и др. Решаването на всички проблеми при наводнение, преовлажняване или заблатяване е изграждане на дренажна система.

Всеизвестни са използваните материали за монтаж. Нужен е добър изкоп по наклона на трасето към предварителна схема за отводване. Допълнение към основните елементи на системата са необходими фитинги за свързване на тръби, геотекстил и строителни материали за подреждане на окопи и кладенци (пясък, чакъл или трошен камък, бетонни пръстени, тухли).
Задължителни условия са повеждащата дълбочина с наклони, филтър, сепариран насип, сигурно заустване.

Когато теренът не позволява гравитационна система, се използват дренажни помпи. Различни модели (обикновено потопяеми модели) се използват за изпомпване на вода през тръби в правилната посока, различават се по структурни характеристики и производителност.

Озеленителни услуги – нашето бизнес място в Гугъл

Положена дренажна ПЕ тръба Ф90 с фитинги и геотекстил
Засипване на дренажната тръба Ф90 с филц преди връщане на насипа

Целта е отстраняване на проблеми с водния отток. Срочно изгражда дренажи с решение на място. Извозва лоша основа или пресява отпадъчни включения, доставя материали за монтаж. Прецизна ръчна работа и при тежки терени, преминаване (дренажни преходи) под настилки.

Повече инфо с богата фото галерия за различни случаи, тук.

5 thoughts on “Монтаж на водоотвеждащи или дренажни системи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.